• Өтүү

 • Өтүү

 • Өтүү

 • Өтүү

Унаа жана машина куруу факультети 17 апр

Дареги: Бишкек, пр. Ч. Айтматова 66

Башкы корпус,  1/204 кенсе

Телефон: 0312 54-51-24


Транспорт жана машина куруу факультети техникалык университетеги алгачкы факультеттерден болуп саналат. Ал 1954-жылы механико-технологиялык факультети болуп түзүлгөн .

2010-жылдан тартып факультети – техника илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Инженердик академиясынын (КР ИА) профессору, профессор Эл аралык педагогикалык билим беруу академиясынын профессору Маткеримов Таалайбек Ысманалиевич жетектейт

Факультеттин деканы

Маткеримов Таалайбек Ысманалиевич

Транспорт жана машина куруу факультетинин курамына 8 кафедра кирет жана алардын ичинен 7 кафедра бутуруучу болуп эсептелет. Кафедралардын курамында жогорку квалификациялуу профессордук-окутуучулар (15 илимдин доктору, 31 илимдин кандидаты), бийик илимий-техникалык жана педагогикалык денгелде адистерди даярдоо учун заманбап жана жеткиликтүү материалдык-техникалык базасы менен камсыз болгон.

 

ФАКУЛЬТЕТТИН КАФЕДРАЛАРЫ ТӨМӨНКҮ БАГЫТТАР ЖАНА АДИСТИКТЕР БОЮНЧА АДИСТЕРДИ ДАЯРДАЙТ:«ТАШУУЛАРДЫ УЮШТУРУУ жана КЫЙМЫЛ КООПСУЗДУГУ» минбары

Окутуу багыты: УНААЛЫК  ПРОЦЕССТЕРДИН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Окутуунун профилдери:

 • Унаада жүк ташууну уюштуруу жана башкаруу
 • Жол кыймылынын коопсуздугун уюштуруу
 • Унаадагы бажы кызматы
 • Унаа логистикасы
 • Эл аралык жүк ташуу


 «АВТОУНАА» минбары

Окутуу багыты: 670200 – ТЕХНОЛОГИЯЛЫК МАШИНЕЛЕРДИ ЖАНА ЖАБДЫКТАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ

Окутуунун профилдери

— Автомобилдер жана автомобиль чарбасы

— Унаалык, технологиялык машинелерди жана жабдууларды пайдалануу жана тейлөө (автосервис).

— Аба транспортун камсыз кылуу үчүн жерде жүрүүчү транспорттук-технологиялык машиналарды пайдалануу «МЕТРОЛОГИЯ жана СТАНДАРТТАШТЫРУУ» минбары

Окутуу багыты:  СТАНДАРТТАШТЫРУУ,  СЕРТИФИКАТТОО ЖАНА МЕТРОЛОГИЯ

Окутуу багыты: САПАТТЫ БАШКАРУУ «МАШИНА КУРУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ» минбары

Окутуу багыты: МАШИНА КУРУУ

Окутуунун профилдери

 • Машина куруунун технологиясы
 • Машина куруунун технологиясы жана менеджменти
 • Металлды басым менен иштетүү технологиясы жана жабдыктары

Окутуу багыты:   материалдарды  таануу жана материалдардын технологиясы «ИНЖЕНЕРДИК ПЕДАГОГИКА» минбары

 Окутуу багыты:  КЕСИПТИК ОКУТУУ (тармактар боюнча)

 Окутуу багыты: ТЕХНОЛОГИЯЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ«АВТОМАТТАШТЫРУУ ЖАНА РОБОТОТЕХНИКА» минбары

 Окутуу багыты: 700300 — Технологиялык процесстердин жана ӨндҮРҮштҮ аВтоматташтыруу (тармактар  боюнча).

 Окутуу багыты: 700500 – Мехатроника жана РОБОТТЕХНИКАСЫ «ПОЛИГРАФИЯ» минбары

 Окутуу багыты: ПОЛИГРАФИЯ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖАНА ТАНГАКТОО ӨНДҮРҮШҮ

 Окутуу багыты: МААЛЫМАТТЫК СИСТЕМАЛАР ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛАР.

Тармактары: Медиаөндурүштөрдөгү технологиялар жана маалымдоочу системдер, Тангактын конструкциясы жана дизайны«ИНЖЕНЕРДИК ЖАНА КОМПЬЮТЕРДИК ГРАФИКА» минбары

«Инженердик жана компьютердик графика» кафедрасы И. Раззаков атындагы КМТУтиндеги  бардык инженердик багыттар боюнча студенттерге «Чийме геометрия жана инженердик графика» сабактарын өткөрөт.

Факультете окутуу кундузгу, сыртан жана дистанттык формада жургузулот.  • кундузгу – 4 жыл
  • сыртан – 5 жыл
  • колледж жана  техникумдардын базасында: кундузгу – 3 жыл, сыртан – 4 жыл
  • дистанттык окутуу — 5 жыл

    


Жаңылыктар
Кафедралар
 • Өтүү

 • Өтүү

 • Өтүү

 • Өтүү

 • Өтүү

 • Өтүү

 • Өтүү

 • Өтүү

Өнөктөштөр
Студенттик жашоо
 • «Золотая середина»

  В нашем университете есть замечательная традиция — каждый год отмечать «Золотую Середину». Этот праздник застает студентов на 3 курсе, когда уже прожита ...

 • Студенческая жизнь

  Студенческая жизнь – это особое время, наполненное исключительной энергией действия, жаждой постижения мира и накопления знаний, это период открытий, ярких впечатлений, ...

 • «БИТВА ЗА РЕСПЕКТ»

  «БИТВА ЗА РЕСПЕКТ» 22 февраля 2017 года в большом актовом зале КГТУ им.И.Раззакова прошёл конкурс «Битва за респект». Конкурс «Битва ...

 • «Посвящение в студенты-2016»

  19 октября 2016 года был фестиваль  «Посвящение в студенты-2016 », где принимали участие 8 факультетов. Каждый из факультетов представлял свою ...

Кыскача тарыхы

ФАКУЛЬТЕТИН ТАРЫХЫ

 

1941-жылы экинчи Улуу Ата Мекендик согуштун башталышы менен Советтер Союзунун батыш облустарынан эвакуацияланган заводдор жана фабриканын көчүп келиши менен Кыргыз ССРинде машина куруу тармагынын башталышы түптөлгөн.

Кыргыз ССРинин эл чарбасынын бардык тармактары тез арада кайра түзүлүп, аскер жаатында жана коргоо муктаждыктарына багыталып, фронт үчүн курал-жарактарды, ок-дарыларды, кийим-кечектерди, курал-жабдыктарды, азык-түлүкторду өндүрүү үчүн даярдашкан. Согуштан кийинки жылдары өнөр жай ишканалары бейпил турмуштун продукцияларын чыгарууга өткөн.

Фрунзе политехникалык институту – 1954 жылы түзүлүп, алгачкы техникалык жогорку окуу жай катары жеткиликтүү өлчөмдө адистерди даярдай баштаган, анткени  Республикада машине куруу багытындагы инженердик кадрларды камсыз кылынбаса, бул багыттагы өндүрүштү алга жылдыруу кыйын болгон.

Кыргыз ССРнын машин куруу тармагын жана жеңил өнөр жайын өнүктүрүү үчүн Фрунзе политехникалык институтунун жетекчилиги  1955 жылы 21 июлда  Механико-технологиялык факультетин эки өзүнчө жана өз алдынча түзүмүн катары – механикалык жана технологиялык факультеттерге бөлүү чечим кабыл алган.

1976-жылдын 4-октябрынан баштап механикалык факультети жаңы аталышка ээ болуп, Механика-машине куруу факультети болгон. 1991 жылдан тартып Машине куруу факультети болуп аталган.

1999 жылдын 14 сентябрынын тартып бүгүнкү күнгө чейин Унаа жана машине куруу факультети деп аталып келет.

Факультети жетектеген биринчи декан болуп, механизмдердин жана машиналардын теориясы жаатындагы белгилүү окумуштуу,   т.и.к., доцент Потоцкий. М. Ж. иштеген.   

Андан кийин ар кандай жылдары факультети техникалык илимдердин ар кайсы облустарынан белгилүү окумуштуулар жетектеген:

 • доцент Калинкин В.А. —  (1958-1962 гг.), айыл чарба машинелери боюнча адис,
 • т.и.к., доцент Бударин И.Т. — (1962-1970 гг.), металл таануу жаатындагы белгилуу окумуштуу
 • т.и.д., профессор Дворников Я.Т. — (1970-1974 гг.),  механиздердин жана машинелердин теориясы жаатындагы окумуштуу, КР УИА мүчө-корр.
 • т.и.к., доцент Гладилов Ю.С. — (1974-1986 гг.), металлды басым менен иштетүү жаатындагы адис,
 • т.и.к., доцент Ким В.К. – (1986-1988 гг.), машине куруунун технологиясы боюнча адис,
 • ф-м.и.д., профессор Абдрахманов С.А. — (1988-1992 гг.), механика жана металлдардын эс тутуму, материалдардын каршылыгы жаатындагы белгилуу окумуштуу
 • т.и.к., доцент Абакиров С.А. – (1992-2004 гг.), автоунаалар жаатындагы адис,
 • т.и.д., профессор Тургумбаев Ж.Ж. —   (2004-2006 гг.), жол-курулуш машинелери жаатындагы адис
 • т.и.к., доцент Джумакадыров Ш.Дж. (2006-2010 гг.). тоо машине куруусу жаатындагы адис

Азыркы мезгилде 2010 жылдан баштап, техника илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Инженердик академиясынын (КР ИА) профессору, Эл аралык педагогикалык билим беруу академиясынын профессору, КР Ардактуу автотранспортчусу Маткеримов Таалайбек Ысманалиевич жетектейт

УжМК факультети республикада 50 жылдан ашык унаа жана машина куруу жаатында адистерди даярдоонун  жалгыз борбору болгон.

Факультете түзүлгөн алгачкы кафедра болуп 1954 жылы «Машине куруунун технологиясы» кафедасы ачылган. Бир жылдан соң: «Инженердик графика»,  «Машинелердин тетиктери» жана «Жалпы техникалык» кафедралары уюштурулган.   Алгачкы жылдары факультеттин жана кафедраларынын жумушу: окуу лабораторияларын түзүү жана аларды керектүү жабдуулар жана шаймандар, өлчөөчү аппараттар, методикалык көрсөтмөлөр менен камсыздоого багытталды. Факультетке жана кафедраларга көпчүлүк сатып алууга керектүү окуу, окуу-методикалык жана илимий документтерди камсыздоого Советтер Союзунун Москва, Ленинград, Киев, Харьков жана башка шаарларындагы алдыӊкы, машине куруу багытындагы кафедралар тараптан жардам көрсөтулгон. Республикада машине куруунун интесивдүү өнүгүшүнө байланыштуу, башкача айтканда станок куруу жана аспап-куралдар өндүрүшүн өнүктүрүү максатында «Машине куруунун технологиясы» кафедрасын атайын бөлүктөргө болуу менен жаӊы кафедраларды «Металл кесүүчү станоктор», «Металл кесүүчү аспаптар» жана «Метрология и стандартташтыруу» кафедраларын түзүүгө тура келген.

СССРдин кулашы менен өлкөдөгү саясий жана экономикалык шарттары жана машине куруу өндүрүшүнө багытоону өрчүтүү үчүн майда багыттагы кафедраларды жогорку адистештирилген кафедраларга биригүүгө алып келген.

Кыргызстандын тоолуу республика болгондугуна байланыштуу, ошондой эле жүк ташуунун басымдуу бөлүгү автоунаа менен жүргүзүлгөн жана «Автоунаа куроо» жана «Кыргызавтомаш» сыяктуу ири ишканалардын пайда болушунан, 1957-жылы факультете бул багыттагы атайын «Автоунаа» кафедрасы негизделет.

1970-жылы «Автоунаа» кафедрасы эки кафедрага бөлүнгөн: «Авто унааларды техникалык тейлөө жана оӊдоо» жана «Автоунаа жана автоунаалардын кыймылдаткычтары» кафедралары болуп. 1982-жылы кафедралар «Автоунаа жана автоунаалар чарбасы» жана  «Автоунаа каражаттарын пайдалануу»  кафедралары болуп кайрадан аталып калган.

1985-жылы СССРдеги жогорку билим берүүну реформалоо боюнча инженердик кадрларды даярдоонун сапатын өрчүтүүнүн милдеттерин ишке ашыруу үчүн, «Автоунаа» кафедрасы менен Кыргыз ССРинин транспорт жана шоссе жолдору министрлиги келишим түзүлүп, окуу-өндүрүштүк бирикме түзүлгөн.

1985-жылы студенттердин инженердик көндүмдөрдү реалдуу шарттарда алуусун камсыз кылуу максатында жана «Автоунаа» кафедрасынын материалдык-техникалык базасын чыӊдоо, иш жүзүндө практикалык-лабораториялык сабактарды окутууну  жогорулатуу максатында Бишкек шаарынын Чыгыш өнөр жай аймагында чакан окуу- өндүрүштүк база түзүлгөн.

    

СССР тарагандан кийин студенттердин жалпы саны кыскаргандыгына байланыштуу 1991-жылы 2 кафедраны бириктирип «Автоунаа» кафедрасы деп атоого чечим кабыл алынган.

2003-жылы 8-сентябрындагы №58 ректордун буйругу менен Кыргыз Республикасындагы транспорттук өнөр жайынын адистерге муктаждыктарын канааттандыруу үчүн, ошондой эле билим берүү жараянын өркүндөтүү жана окутуунун сапатын жогорулатуу үчүн «Автоунаа» кафедрасынан бөлүп  «Транспортогу менеджмент»  кафедрасы уюштурулган.

«Транспортогу менеджмент»  кафедрасы түзүлгөндөн бери т.и.д., проф. Давлятов У.Р., т.и.к., доцент Торобеков Б.Т. жетектеген. С 2012 жылдан бери профессор Атабеков К. К. жетектеп келет. Кафедра 2015-жылдан бери «Ташууларды уюштуруу жана кыймыл коопсуздугу» кафедрасы деп аталып келет.

Кафедра кыска тарыхында 1000 ашуун бүтүрүүчүну чыгырып, албан-албан жемиштүү натыйжаларга жетишилди жана практикалык жана лабораториялык сабактарды өткөрүү үчүн, илимий-изилдөө иштери үчүн заманбап жабдууларды сатып алып, аудиторияларда сапаттуу оңдоо иштери жасалган. Кафедранын карамагында 4 автоунаасы менен Окуу-илимий-техникалык автоунаа борбору түзүлгөн.

    

Факультеттин курамында ар кандай продукциянын сапатын баалоо жана камсыз кылуу жаатында, ошондой эле стандарттар жана ченемдер эрежелерин көзөмөлдөө, даяр продукциянын сапатын баалоо, ресурстарды үнөмдөөчү, бажы кызматтарында текшерүү боюнча адистерди даярдоо үчүн 2006 жылы «Метрология и стандартдаштыруу» кафедрасы түзүлгөн.  Кыргызстандын ВТОго (бүткүл дүйнөлүк соода уюму), ЕСТСга жана ЕАЭС га кирүү процессинин туракталышына ылайык, азыркы убакта ушул багытта адистиктерди даярдоо талапка ылайык, ошондуктан бул багыттагы даярдоого кафедрада зор көӊүл бөлүнөт.

Коомдо жалгыз эле өндүрүш үчүн эле адис болбостон, билим берүү системасына да ылайыктуу, ар тараптан жөндөмдүү адистердин керектиги талашсыз.  Инженер-педагог — бул кесиптик билим берүү системасындагы ар кандай психолого-педагогикалык ишти жүзөгө ашырууга багыталган адис, ошондой эле кошумча адистиги  боюнча өндүрүштө инженердик иштерди аркалайт. Бул багытта адистерди даярдоо боюнча Кыргызстанда алгачкылардан болуп биздин факультете 1991 жылы «Инженердик педагогика» кафедрасы түзүлгөн. Кафедранын бүтүрүүчүлөрү инженер-педагог, окутуучу, илимий кызматкер, психолог-кеӊешчи жана админстративдик кызматтарды аркалап келишет.

Кыргызстандагы жалгыз медиа жана басма өндүрүшүндөгү адистерди даярдоочу кафедра УжМК факультетинде 2006 жылы “Полиграфия” кафедрасы ачылган.  Кафедранын бүтүрүүчүлөру өлкөбүздүн жана чет өлкөлөрдүн ар кандай басмаканаларында, типографияларда, ММК, жарнамалык фирмаларда жана агенттиктерде эмгектенип келишет.

Өнөр жайдын ар түрдүү тармактарын автоматташтыруу системаларын иштеп чыгуу, модернизациялоо, машиналарды жана механизмдерди калыбына келтирүү, мехатрондук жана робототехникалык системасын математикалык жана программалык камсыз кылуучу, технологиялык процесстерди тейлөөчү инженерлерди “Автоматаштыруу жана мехатроника” кафедрасы 1969 жылдан бери үзгүлтүксүз даярдап келет.

 

Факультетин тарыхында 100гөн  инженер-механиктер даярдалып чыккан жана анын ичинде 1000ден ашуун адистер Куба, Афганистан, Боливия, Индия, Непал, Перу, Пакистан ж.б.  чет  өлкөлөрдөн студенттер окушкан.

Бүгүнкү күндө унаа жана машине куруу факультети транспорт жана машина куруу тармагында жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо боюнча КМШ өлкөлөрүндөгү ЖОЖдорунун арасында алдыӊкы борборлордун бири болуп саналат.

 

Биздин ийгиликтүү бүтүрүүчүлөр

Выпускники факультета занимали высокие должности и работают на ответственных постах промышленных предприятий, в органах государственного управления, в научно-исследовательских учреждениях, в ведущих ВУЗах республики, стран СНГ, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья


Ибраимов Жумабек Ибраимович

Выпускник факультета транспорта и машиностроения 1971 г.

Экс-Премьер-министр Кыргызской Республики


Муралиев Амангельды Мурсадыкович

Выпускник факультета транспорта и машиностроения 1967 г.

Экс-Премьер-министр Кыргызской Республики


Омуркулов Иса Шейшенкулович

Выпускник факультета транспорта и машиностроения 1973 г.

Депутат Жогорку кенеша Кыргызской Республики  VI созыва


Мамасаидов, Махаммаджан Ташалиевич

Выпускник факультета транспорта и машиностроения 1971 г.

доктор технических наук, профессор


Калматов Тойгонбек Зекирович

Выпускник факультета транспорта и машиностроения 1970 г.

Почетный профессор «ЖАГУ» и Каракольского филиала «Московского института права и предпринимательства»


 

Закиров Адам Закирович

Выпускник факультета транспорта и машиностроения 1974 г.

Доктор экономических наук, профессор


 

Бекетаев Орозалы Бекетаевич

Выпускник факультета транспорта и машиностроения 1968 г.

кандидат технических наук, профессор


Абакиров Суранбек Абакирович

Выпускник факультета транспорта и машиностроения 1969 г.

кандидат технических наук, профессор


 Компанцев Виктор Иванович

Выпускник факультета транспорта и машиностроения 1969 г.

кандидат технических наук, профессор

Заместитель генерального директора ОсОО ГМК «Корунд»


Медеров С.О. — экс-министр финансов КР, Закиров С.С. — экс замминистра транспорта и коммуникаций КР, Закиров А.З. — экс-замгубернатора Ошской области, Мамасаидов М.Т. — д.т.н., академик НАН КР, Жуматаев М.С. — д.т.н., член-корр. НАН КР, экс-директор Института машиноведения НАН КР, Керимбаев Ы.А. — экс-начальник ГАИ МВД КР,  Бексалов Э.Б. — д.т.н., экс-директор совместного Кыргызско-Германского предприятия, Бабак В.Ф. — д.т.н., профессов, Еремьянц В.Э. д.т.н., профессор, Джаманкулов К.Д. — д.т.н., профессор, Стрельцов В.А. — д.т.н., профессор, генеральные  директора завода «Сверл» — Тараненко М.И., Касымалиев К.Н. и мн. др.

Кызматкерлер

Унаа жана машине куруу факультетинин деканы

ДЕКАН

Маткеримов Таалайбек Ысманалиевич

техника илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Инженердик академиясынын (КР ИА) профессору, профессор Эл аралык педагогикалык билим берүү академиясынын профессору, КР  Ардактуу автотранспортчусу

адреси: 720044 Бишкек ш.  Ч. Айтматов пр. 66, 1 корпус,  1/204 кеңсе

Телефон: 0312 54-51-24

электрондук адреси: talai_m@bk.ru

 

Билими: жогорку, 1989 жылы ФПИ тун «Автоунааны эксплуатациялоо» адистиги боюнча аяктаган.

1995 жылы «Кыргызстандын тоолуу региондорунда оор жүк ташуучу автомобилдердин эксплуатациялык натыйжалуулугун жогорулатуу» темасында  05.05.03 – “Автомобилдер и тракторлор” адистиги боюнча кандидаттык диссертациясын жактаган.

2006 жылы «Кыргыз Республикасынын айыл чарба зоналарында автоунаа менен жүк ташуулардын транспорттук-технологиялык системасынын түзүмүн иштеп чыгуу жана көрсөткүчтөргө негиздеме» темасындагы 05.22.10 – Автоунааны эксплуатациялоо адистиги боюнча доктордук диссертациясын жактаган.

Илимий иштеринин багыты: Автоунаанын эксплуатациялык касиеттеринин теориясы

Илимий-методикалык иштери: 120 ашык илимий-методикалык иштери басылып чыккан, анын ичинде 3 монография, 3 окуу китеби.

Сыйлыктары: Билим жана илим министрлигинин Ардак грамотасы, Транспорт жана коммуникация министирлигин Ардак грамотасы, Билим берүүнүн отличниги, КР  Ардактуу автотранспортчусу.

Декандын окуу иштер боюнча орун басары

1

Жолдошов Маматаир Камалович

И. Раззаков ат.  КМТУнун доценти

адреси: 720044 Бишкек ш. Ч. Айтматов пр. 66, 1 корпус  1/204 кенсе

телефон: 0-312-54-51-24

электрондук адреси: jktair@mail.ru

Билими: жогорку, 1994 жылы Кыргыз Техникалык Университетин аяктаган. Квалификациясы- жалпы техникалык сабактардын окутуучусу.

Илимий-методикалык иштери: 30 ашык илимий-методикалык иштери басылып чыккан, анын ичинде БжИМ грифи менен 3 окуу китеби.

Илимий иштеринин багыты: Техникалык ЖОЖдын шартында инженер-педагогдорду даярдоодо жумушчу оюндардын мааниси. Илимий темасы боюнча 17 ашык макала жана докладдары чыккан.

Сыйлыктары: КМТУ нун Ардак грамотасы 2005ж., Жылдын мыкты ага окутуучусу 2006, Билим жана илим министрлигинин Ардак грамотасы 2009, Билим берүүнүн отличниги 2013.

Декандын илимий иштер жана тышкы байланыштар боюнча орун басары

Сарымсаков Бакытбек Ашимбекович

т.и.к., И. Раззаков ат.  КМТУнун доценти

адреси: 720044 Бишкек ш. Ч. Айтматов пр. 66, 4 корпус каб. 4 св.

телефон: 0-772-98-99-56

электрондук адреси: basarymsakov@mail.ru

Билими: жогорку, 2008 жылы Б. Ельцин ат. Кыргыз-Россиялык славян университетин «Ташууларды уюштуруу жана унааны башкаруу» адистиги боюнча аяктаган.

2015 жылы «Автоунааны башкаруунун уномдуу моделин иштеп чыгуу» темасындагы 05.22.10 – Автоунааны эксплуатациялоо адистиги боюнча кандидаттык диссертациясын Москвада (МАДИ) жактаган.

Илимий иштеринин багыты: Автоунааны башкаруунун теориясы жана жол кыймылынын коопсуздугу.

Илимий-методикалык иштери: 30 ашуун илимий жана методикалык эмгектери чыккан.

Заместитель декана по воспитательной работе

Мырзалиева Аида Ойозбековна

старший преподаватель 

адреси: 720044 Бишкек ш. Ч. Айтматов пр. 66, 1 корпус  1/204 кеӊсе

телефон: 0-312-54-51-24

электрондук адреси: aida060187.87@mail.ru

Билими: жогорку, 2010 жылы И. Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетин, «Ташууларды уюштуруу жана унааны башкаруу» адистиги боюнча аяктаган.

Аспирант:  И. Раззаков ат. КМТУ

 

 

Башкы адис

 Абыкеева Майрамкуль Молдогазиевна

адреси: 720044 Бишкек ш. Ч. Айтматов пр. 66, 1 корпус  1/204 кеӊсе

телефон: 0-312-54-51-24

 

электрондук адрес: abykeeva-mairam@mail.ru

Билими: жогорку, 2003 жылы И. Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетин, «Тигүү буюмдарын конструкциялоо» адистиги боюнча инженер.

Сыйлыктары: КМТУ нун Ардак грамотасы 2013 ж.

Инженер

21212

Маликова Нурзада Жумабековна

адреси: 720044 Бишкек ш. Ч. Айтматов пр. 66, 1 корпус  1/204 кеӊсе

телефон: 0-312-54-51-24

электрондук адреси: nuli_ledi@mail.ru

 

Билими: жогорку, 2005 жылы Кыргыз Техникалык Университетин аяктаган. Квалификациясы- жалпы техникалык сабактардын окутуучусу.

Сыйлыктары: КМТУ нун Ардак грамотасы 2013 ж.

Инженер программист 

 %d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%be%d0%ba1

Курманбек кызы Кымбат

адреси: 720044 Бишкек ш. Ч. Айтматов пр. 66, 1 корпус  1/204 кеӊсе

телефон: 0-312-54-51-24

электрондук адреси: Kymbat.nice@jmail.com

Билими: жогорку, 2015 жылы И. Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетин, «Жол кыймылынын коопсуздугун уюштуруу» адистиги боюнча аяктаган.

 

 

 

Изилдөө иш-аракеттери

ИЛИМИЙ ИШТЕР

Бүгүнкү күндө унаа жана машина куруу факультетинде 15 илимдин доктору жана 33 илимдин кандидаттары эмгектенет.

Факультете эмгектенген кызматкерлердин илимий иштеринин жыйынтыгын ар түрдүү илимий жана илимий-усулдук басылмалардан көрүүгө болот. Факультеттин профессорлору жана окутуучулары тарабынан монографиялар, окуу китептери жана окуу куралдары чыгып турат.

2017 жылы факультетин кызматкерлери тарабынан 6 монография, 22 окуу китеби жана окуу куралдары, ошондой эле ар тараптуу багыттагы 273 илимий статьялар, анын ичинде 110 статья чет өлкөлөрдө, 6 статья SCOPUS тизмегине кирген журналдарда чыккан.

Факультеттин профессорлору жана окутуучулары университеттин «И. Раззаков ат. КМТУ жарчысы» периодикалык илимий журналдын чыгышына өз салымдарын кошуп келет.

Факультеттеги кафедралар төмөнкү багыттар боюнча илимий-изилдөө иштерин жүргүзүп келет:МОНОГРАФИИ

Рагрин Н.А. Исследования экстремума стойкостной зависимости при сверлении отверстий быстрорежущими спиральными сверлами: монография / КГТУ им. И. Раззакова. — Бишкек : ИЦ Текник, 2013.- 90 с.

Рагрин Н.А. Разработка и научное обоснование технологических способов обеспечения безотказности быстрорежущих спиральных сверл : монография / КРСУ им. Б. Ельцина;. – Бишкек, 2017. – 82 с.

Рагрин. Н.А. Разработка и обоснование моделей надежности быстрорежущих спиральных сверл: монография / КРСУ им. Н. Ельцина;. – Бишкек, 2016. – 86 с.

Кравцов В.И. Металлосберегающие высокоэффективные технологические процессы в машиностроении. Монография – Ф.: Кыргызстан, (стратегия- ускорение).,  1987.- 88 с

Кравцов В.И. Ресурсо-сбережение при изготовлении эксплуатации и ремонте машин. Монография — Б.: Кыргызстан, 1992. – 192с.

Кравцов В.И. Технологическое обеспечение точности в машиностроении. Монография – Фрунзе , типография ФПИ. 1982. – 211с.УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Трегубов А.В. Учебное пособие по дисциплине «Технологические процессы в машиностроении» для студентов направлений 650300 «Машиностроение» и 650100 «Материаловедение и технологии материалов» / КГТУ им. И. Раззакова; -Б.: ИЦ «Текник», 2016.-70с.

Самсонов В.А., Трегубов А.В., Тутлис В.П. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. Учебное пособие для студентов направления 650300 «Машиностроение». / КГТУ им. И. Раззакова; /-Б.: ИЦ «Текник», 2016.- 60с.

Рагрин Н.А. Планирование, организация эксперимента и обработка экспериментальных данных. Учебник для вузов / КГТУ им. И. Раззакова / — Б.: ИЦ «Текник», 2016.-156с.

Рагрин Н.А. Математическая обработка экспериментальных данных. Учебное пособие  / КГТУ им. И. Раззакова; — Б.: ИЦ «Текник», 2013.-82с.

Рагрин Н.А. Обработка материалов и инструменты. Часть первая. Обработка материалов резанием: учебное пособие / КГТУ им. И. Раззакова; — Б.: ИЦ «Текник», 2010.- 67с.

Рагрин Н.А. Обработка материалов и инструменты. Часть вторая. Металлорежущие инструменты: учебное пособие / КГТУ им. И. Раззакова; сост. Н.А. Рагрин.-Б.: ИЦ «Текник», 2011. — 80с.

Сартов Т.Э. Теория автоматического управления. Моделирования САУ: Учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ для студентов специальностей 550202.01 «Автоматизация технологических процессов и производств», 553302.02 «Мехатроника и робототехника», 552902.01 «Технология машиностроения» всех форм обучения. / КГТУ им. И. Раззакова; Б.: ИЦ «Текник», 2012. – 55с.

Омуралиев У.К., Сартов Т.Э., Тутлис В.П. Основы Технологии машиностроения. Учебное пособие для студентов и магистров машиностроительных специальностей / КГТУ им. И. Раззакова; — Б.: ИЦ «Текник», 2013. — 84с.

Малочко В., Омуралиев У.К. Консультационные услуги, отбор и использование консультантов». Учебное пособие для студентов, магистров и аспирантов всех специальностей., / КГТУ им. и. Раззакова. – ИЦ «Текник», 2017, — 153 с.

Омуралиев У.К. Исследование операций (Теория принятия решений) ». Учебное пособие для студентов всех специальностей / КГТУ им. и. Раззакова. – ИЦ «Текник», 2017. – 48с.

 

Самсонов В.А., Сартов Т.Э., Сопоев М.К. Технологическое обеспечение качества изделий в машиностроении. Учебное пособие для выполнения выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций / КГТУ им. и. Раззакова. – ИЦ «Текник», 2016. – 304с.

Сапрыкин Ю.В. Материаловедение: Учебник для студентов дневной, дистантной форм обучения и магистрантов высших учебных заведений технического профиля / КГТУ им. И. Раззакова. – Б.: ИЦ «Текник», 2009. – 176с.

Сапрыкин Ю.В. Композиционные материалы (часть 1). Учебное пособие. – Б.: ИЦ «Текник», 2013. – 79с.

Сапрыкин Ю.В. Композиционные материалы (часть 2): Учебное пособие / КГТУ им. И. Раззакова; / – Б.: ИЦ «Текник», 2015. – 80с.

Омуралиев У.К., Жумалиев Ж.М. Учебное пособие по сварочному делу / — Б.: ИЦ «Текник» 2016. – 120с.

Омуралиев У.К, Жумалиев Ж.М. Учебное пособие на кыргызском языке.  “Ширетүү иши боюнча окуу куралы”. Бишкек : Текник, 2016. – 75 с.

Жумалиев Ж.М. Тажрыйбаканалык практикум”. Учебное пособие. Бишкек : Текник,  2017.- 10с.

Рагрин Н.А. Обработка материалов и инструменты: Учебник для вузов / КГТУ им. И. Раззакова. – Бишкек : ИЦ Текник, 2012. – 156 с.

Рагрин Н.А. Обработка материалов резанием: учебное пособие / КГТУ им. И. Раззакова.- Бишкек : ИЦ Текник, 2011. — 67 с.

Рагрин Н.А., Омуралиев У.К. Обработка материалов и инструменты: Электронный учебник. КГТУ им. И. Раззакова.- ИЦ Текник,. Бишкек, 2015.

Рагрин Н.А. Математическая обработка экспериментальных данных: учебное пособие / КГТУ им. И. Раззакова.- Бишкек : Текник, 2013. — 84 с.

Рагрин Н.А. Способы повышения стойкости металлорежущих инструментов на примере быстрорежущих спиральных сверл : учебное пособие для вузов / КГТУ им. И. Раззакова. — Бишкек : ИЦ Текник, 2014. — 68 с. : ил.

Тутлис В.П., Сартов И.И., Стародубов И.И., Рагрин Н.А. Размерный анализ технологического процесса. Учебное пособие. КГТУ им. И. Раззакова.- Бишкек : ИЦ Текник, 2014. — 84 с.

Рагрин Н.А. Учебно-практическое пособие, сборник лабораторных работ / КРСУ им. Б. Ельцина;. – Бишкек, 2017. – 82 с.: ил.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сарымсаков Бакытбек Ашимбекович
Заместитель декана по научной работе, кандидат технических наук, доцент КГТУ им. И. Раззакова
Тел.: +996 312 54-51-24

Моб.: +996 772 98 99 56

Офис: 4 св.
basarymsakov@mail.ru

Таштобаева Бурул Эшимбековна 

Ученый секретарь КГТУ им. И. Раззакова, кандидат технических наук, профессор

Тел.: + 996 312 54-51-28
Моб.: +996 0772 33-15-22
Офис: 1/276
bet-75@hotmail.com
Корпушевич Зинаида Геннадьевна

Заведующая отделом аспирантуры и докторантуры

Тел. +996 312 54-19-20

Факс: +966 312 54-51-62
kzg60@mail.ru

Асаналиева Эльмира Усенгазыевна

Заведующая сектором магистратуры

Тел.: +966 312 56-15-26

Факс: +966 312 54-51-62
sulla7852@mail.ru

Жумадилова Жыргал Асанкановна

Главный специалист отдела науки по научно-исследовательской работе

1/258

Тел: +996 312 54-54-35

Офис:1/258

naukakstu@gmail.com

Акматалиева Жазгул Зарылбековна
Главный специалист по работе с журналом «Известия КГТУ им.И.Раззакова» Секретарь совета молодых ученых и специалистов
Тел: +996 312 54-54-35

Офис: 1/258

naukakstu@gmail.com

Эл аралык иш-чаралар

 

Факультет транспорта и машиностроения имеет давние и укрепившиеся связи с зарубежными партнерами, является членом различных международных ассоциаций:

 • Ассоциация технических университетов;
 • Ассоциация инженерного образования;
 • Проект «Синергия»;
 • Международная лазерная ассоциация;
 • Ассоциация полиграфистов;
 • Международная ассоциация автомобильного и дорожного образования и др.

Факультет сотрудничает с ведущими вузами КР, СНГ и дальнего зарубежья:

 • Университет Карнеги — Меллон (США);
 • Katahira & Engineers Internationa (JICA) (Япония);
 • Берлинский технический университет (Германия);
 • Пармский университет (Италия);
 • Синьцзянский университет (Китай) Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ);
 • Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана);
 • Сибирский автомобильно дорожный государственный университет (СибАДИ);
 • Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС);
 • Тюменский государственный университет нефти и газа Национальный транспортный университет (НТУ);
 • Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева;
 • Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог (ТАДИ);
 • Таджикский технический университет им. М. Осими;
 • Кыргызско-Российский университет им. Б.Н. Ельцина (КРСУ им. Б.Н. Ельцина);
 • Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова (КГУСТА им. Н. Исанова);
 • Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И.Скрябина (КНАУ им. К.И. Скрябина);
 • Ошский технологический университет (ОшТУ);
 • Жалал-Абадский государственный университет (ЖАГУ) и мн. др.

Абитуриентке

Дорогие абитуриенты!

Факультет Транспорта и машиностроения – старейший факультет КГТУ им. И. Раззакова – вместе с ним в 1954 году образовался Фрунзенский политехнический университет который в дальнейшем преобразовался в Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова.

Образовательная деятельность факультета направлена на подготовку высококвалифицированных инженеров в области машиностроения, мехатроники и робототехники, автомобильного транспорта, логистики и безопасности дорожного движения, метрологии и стандартизации а также полиграфии.

Качественное образование – это самый дорогой капитал, который человек приобретает в течении своей жизни.

Факультет располагает всеми возможностями для подготовки высококвалифицированных специалистов. К услугам студентов – высокий научный и педагогический уровень профессорско-преподавательского состава, современные учебные и научно-исследовательские лаборатории.

Выпускники нашего факультета – это руководители крупных предприятий, сервисных центров, автохозяйств, а также известные политики и бизнесмены.

Если вы хотите получить качественное образование, быть востребованными на рынке труда, приходите к нам на Факультет транспорта и машиностроения!»

Декан факультета транспорта и машиностроения
Маткеримов Таалайбек Ысманалиевич


Видеоролик о факультете


Набор осуществляется по 12 направлениям:

670200 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ;
670300 – ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ;
550500 — ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ;
550800 — ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (по отраслям);
700600 – СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ;
700400 — УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ;
650300 – МАШИНОСТРОЕНИЕ;
650100 – МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ;
700300 — АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ (по отраслям);
700500 — МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА;
740600 — ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО И УПАКОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА;
710200 — ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ.

Обучение ведется по очной, заочной и дистанционной формам:

 • очная – 4 года
 • заочная – 5 лет
 • на базе колледжей и техникумов: очная – 3 года, заочная – 4 года
 • дистанционное обучение — 5 лет

Предусмотрены бюджетное и контрактное обучение по итоговым баллам Общереспубликанского тестирования (ОРТ) (предметный тест физика или математика).

Загрузить буклеты с информацией о направлениях и профилях обучения на факультете на государственном и официальном языках Вы можете пройдя по нижеприведенным ссылкам:

Буклет на кыргызском языке

Буклет на русском языке

Если у Вас возникнут вопросы просим обращаться по телефону +996 (312) 54-51-24.

Наш адрес: 720044, г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова 66, КГТУ им. И. Раззакова, корпус 1, офис. 1/204.

Схема проезда

 

 

 

Маалымат

18 марта 2018 года состоялся чемпионат по футболу среди подразделений университета. Команда факультета транспорта и машиностроения заняло 2-е призовое место.

Поздравляем сборную факультета по футболу с достижением!

   14 марта 2018 года сотрудники факультета приняли участие в работе Международного семинара «Инженерные решения по безопасности пешехода». На семинаре обсуждались вопросы инновационных инженерных решений по обеспечению безопасности пешеходов.

Мероприятие организованно ОО «Дорожная безопасность» совместно с Британской организацией «EASST» в рамках проекта, поддержанного посольством Великобритании.

   20 февраля 2018 года состоялся онлайн-семинар с участием профессорско преподавательского состава Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) и Факультета транспорта и машиностроения КГТУ им. И. Раззакова.

Тема онлайн-семинара: «Инновационные решения по снижению отрицательного воздействия человеческого фактора на безопасность дорожного движения и промышленную безопасность».

Обсуждены вопросы повышения безопасности дорожного движения и промышленной безопасности путем внедрения инновационных решений по снижению негативного воздействия человеческого фактора.

Заведующая «Комплексной психофизиологической лабораторией» Арбатская Татьяна Викторовна подробно рассказала о деятельности и достижениях  лаборатории.

                     17 февраля 2018 года на Факультете транспорта и машиностроения проведен День открытых дверей ФТиМ.

Приглашены учащиеся-выпускники  СОШ, лицеев, техникумов и колледжей республики. Началось мероприятие с приветственной речи Декана факультета Маткеримова Таалайбека Ысманалиевича. Учащимся были показаны концертные выступления студентов факультета, а ППС кафедр демонстрировали занимательные мастер-классы и экскурсии по лабораториям.

Всего на день открытых дверей прибыло более трехсот учеников.