• Институты Главная категория

Центр информационных технологий (ЦИТ) 23 июн

И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин (КМТУ) IT департаменти 2018-жылы түзүлгөн жана ийгиликтүү иштер боюнча көп жылдык тажрыйбасы бар. Департаменттин ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде жүргүзүлөт.

IT департаментинин ишинин башкы максаты – Кыргыз Республикасында билим берүү мейкиндигинде И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин позициясын бекемдөө, университетте электрондук окутуу жана дистанттык билим берүү технологиясынын процессин жана ишмердүүлүгүн ишке ашыруу, мааалымат-коммуникациялык технологияларды колдонууну өнүктүрүү жана өздөштүрүү.

Окуу процесстерин уюштуруу Интернетти колдонуунун негизинде студенттерге И.Раззаков атындагы КМТУнун билим берүү ресурстарына кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу жана ошондой эле билимди тесттик контролдоо системасы аркылуу заманбап билим берүү технологияларын колдонуу менен ишке ашырылат.

IT департаменти окуу процесстерин технологиялык жактан коштооону ишке ашырат жана окутуучу түзүмдү дистанттык окутуу технологияларына үйрөтүүнү жүргүзөт.

IT департаменти И.Раззаков атындагы КМТУнун дистанттык билим берүү түзүлүшүнүн туруктуу иштеши жана өнүгүшү боюнча университеттин бардык бөлүмдөрүнүн уюштуруу жана координациялоо иштери үчүн жана ошондой эле КМТУ маалыматтык билим берүү чөйрөсүн өнүктүрүү жана түзүү боюнча жана аны Кыргыз Республикасынын бирдиктүү маалыматтык билим берүү чөйрөсүнө өздөштүрүү иштерин координациялоо иштерине жооп берет.


Наши работы
    Материал отсутствует...