Материал отсутствует...
  Материал отсутствует...
 • Государственное Агентство Связи Кыргызской Республики

  Государственное Агентство Связи Указом Президента Кыргызской Республики от 7 октября 1997 года № 280 образовалось Национальное агентство связи Кыргызской Республики. ...

 • Кыргызтелеком

  ОАО КыргызТелеком ОАО «Кыргызтелеком» — национальный оператор местной, международной и междугородной связи, осуществляющий свою деятельность через сеть филиалов во всех ...

 • Мегаком

  MegaCom MegaCom (ЗАО «Альфа Телеком») – сотовая компания телекоммуникационного рынка КР, предоставляющая услуги сотовой связи в стандарте GSM 900/1800 и ...

 • Международный союз электросвязи

  Международный союз электросвязи Международный союз электросвязи (МСЭ, англ. International Telecommunication Union, ITU) — международная организация, определяющая рекомендации в области телекоммуникаций ...

 • Аватара нет

  Өтүү

 • Аватара нет

  Өтүү

 • Өтүү

Электроника жана Телекоммуникациялар Институту 2 дек

И. Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетинин (КМТУ) алдындагы Электроника жана Телекоммуникациялар Институту (ЭТИ) 2011 жылдын 10-чу мартында И. Раззаков атындагы Кыргыз Техникалык Университетине караштуу Телекоммуникациялар бөлүмүнүн негизинде, КМТУ менен «Кыргызтелеком» ААК биргелешкен чечиминин негизинде тузулгон.

Электроника жана Телекоммуникациялар Институту билим беруу системасын жакшыртуу, аны эл аралык стандарттарга жакындатуу, байланыш ишканаларына экономика жана менеджмент, маалыматтык жана компьютердик технологиялары, электроника жана телекоммуникация тармактары боюнча адистерин даярдоо жана кайрадан даярдоо максатында тузулгон.

                                   

Электроника жана Телекоммуникациялар Институту окутуу-илимий мекеме болуп саналат жана илимий багыттарынын ишмердуулугун, окуу пландары жана программаларынын мазмунун мамлекеттик билим беруу стандарттарына ылаыйк жана чет элдик жогорку окуу жайларынын тажрыйбасынын негизинде жеке иш алып барат жана аны аныктайт.

Институт томонку окутуу программаларын жузого ашырат: орто, жогорку жана жогорку окуу жайдан кийнки кесиптик билим беруу; орто жана жогорку билимдуу адистерди даярдоо, кайрадан даярдоо жана алардын адистигин жогорулатуу; бакалавр жана илим магистрлерин даярдоо; жогорку квалификациядагы адистерди даярдоо (илим кандидаттарын жана докторлорун); маалыматтык технологияларын уйронуу курстары жана башка багыттар. Фундаменталдык жана колдонмо изилдоолорун жургузот.

Азыркы учурда ЭТИ электроника жана телекоммуникациялар тармактарына адистерди даярдоо жана кайрадан даярдоо боюнча накта тармактык окуу жайы болуп саналат.

Институттун окуу, илим жана өндүрүштүк ишмердүүлүгүнүн уюштурулушу КМТУ, «Кыргызтелеком» ААК, МБА жана башка байланыш ишканалардын базасынын негизинде жургузулөт.

                            

Институт Эл аралык электр байланышына таандык телекоммуникацияларды өнүктүрүү боюнча секторунун мучосу. Эл аралык электр байланышынын колдоосу менен Институтта эл аралык конференциялар откозулуп турат, лаборатордук окутуу комплекси ишке киргизилген.

14 жылдан бери Институт Кыргыз Республикасындагы баардык телекоммуникациялык компанияларына адистерди даярдайт, мисалы: «Кыргызтелеком», «Билайн», «Мегаком» жана коптогон башка ушул сыяктуу мекеме-ишканалары. ЭТИнин бүтүрүүчүлөрү ар кандай денгээлдеги мамлекеттик жана жеке телекоммуникациялык компанияларында жетекчи жана кызматкер болуп эмгектенишет. 

                                  

Окуу процессинен тышкары Институтта активдүү түрдө студенттик жашоо өтөт, баардыгы Институттун сайтына жана социалдык тармактары аркылуу жарыяланып турат.

Институтутун тарбиялык иштеринин планына ылайык маданий массалык жана спорттук иш чаралары жургузулуп турат, булардын ичине, мисалы: «Ачык эшиктер куну»; «Бешкек жазы»; «Кыргыз тилим — менин дилим»; «Нооруз» майрамы; «Кыздар МКТда» эл аралык күнү ж. б. кирет.


Жанылыктар
Сүрөттөр
  Материал отсутствует...
Видеолор
  Материал отсутствует...
Өнөктөштөр
 • Государственное Агентство Связи Кыргызской Республики

  Государственное Агентство Связи Указом Президента Кыргызской Республики от 7 октября 1997 года № 280 образовалось Национальное агентство связи Кыргызской Республики. ...

 • Кыргызтелеком

  ОАО КыргызТелеком ОАО «Кыргызтелеком» — национальный оператор местной, международной и междугородной связи, осуществляющий свою деятельность через сеть филиалов во всех ...

 • Мегаком

  MegaCom MegaCom (ЗАО «Альфа Телеком») – сотовая компания телекоммуникационного рынка КР, предоставляющая услуги сотовой связи в стандарте GSM 900/1800 и ...

 • Международный союз электросвязи

  Международный союз электросвязи Международный союз электросвязи (МСЭ, англ. International Telecommunication Union, ITU) — международная организация, определяющая рекомендации в области телекоммуникаций ...

 • Московский технический университет

  Московский технический университет Связи и информатики Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) — высшее учебное заведение, один из ведущих, ...

 • СпбГУТ Питер

    Ссылка: http://www.sut.ru Всегда на связи с будущим Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича — известнейший базовый ...

Кафедралар
 • Аватара нет

  Өтүү

 • Аватара нет

  Өтүү

 • Өтүү

Кыскача тарыхы

Баракча даярдалууда… 

Инстуттун кызматкерлери

МҮДҮР

АБДЫЛЛАЕВА Гулнара Оморовна

Педагогика илимдеринин кандидаты, доцент

Кыргыз Республикасынын белим берүү отличниги

                   

Окуу иштери боюнча мүдүрдүн орун басары

                                                                   ЖЕНИШ кызы Эльвира                                                               

Илим жана тарбия иштери боюнча мүдүрдүн орун басары

БАКЫТОВ Ринат Бакытович

Абитуриентке

1369920874_1_1

УРМАТТУУ АБИТУРИЕНТ

Электроника жана Телекоммуникациялар Институту — И. Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетинин эң ири бөлүктөрүнүн катарына кирет жана алдынкы багыттагы тармак кадрларын даярдайт, ага радиоэлектрондук маалымат жана телекоммуникация технологиялары кирет. Окуу процесси эң алдынкы маалымат технологиялары, заманбап эсептөө техникалардын колдонуусу менен жүргүзүлөт.