• Өтүү

 • Өтүү

 • Өтүү

 • Өтүү

 • Өнөктөштөр

  Студенты АУ проходили практику в следующих компаниях и организациях: кафедра «АУ» КГТУ; Институт сейсмологии НАН КР; ОсОО «AVN»;Акнет;ОсОО «Лина»;ОсОО «Sulpak»; ОсОО «КЦЗ»;ОсОО “Фотон”;ОсОО “Муза логистикалык компаниясы DHL»; ОсОО “ЧопЧап”; Департамент здравоохранения;Республиканский телерадиоцентр; Интернет магазин «Svetofor»; ОАО «Северэлектро»; ОАО Востокэлектро»; ТЭЦ г. ...

Маалыматтык технологиялар факультети 24 июн

Факультет жөнүндө

Кыcкача тарыхы. Маалыматтык технологиялар факультети (МТФ) 1999-жылы түзүлгөн жана бул негизи Фрунзедеги политехникалык институттун автоматикалык өндүрүштү башкаруу факультетинин  укук мураскери болуп саналат (АӨБФ) – азыркы И. Раззаков атындагы КМТУ.

Факультет жөнүндө. Маалымат жана байланыш технологиялары азыр XXI кылымда калыптандырууда маанилүү себептеринин бири болуп саналат. Алардын тамырынан таасир жолу адамдардын жашоосуна, алардын билим берүү жана кесиптик ишин маселелер таасир берет. Ким алынган маалыматтарды пайдаланса жана  заманбап маалыматтык технологияларды натыйжалуу ыкмаларын билсе дүйнөдө үстөмдүк кылуучу абалды ээлейт

Факультеттин курамына 5 кафедра кирет:

Автоматтык башкаруу;

Информатика жана эсептөө техникасы;

Компьютердик системаларды программалык камсыздоо;

Колдонмо математика жана информатика; 

Дене тарбия жана спорт.

Факультет комппьютердик технологиялар, программалык инженерия жана өндүрүштү автоматташтык  боюнча жогорку квалификациялуу адистерди даярдайт. Алар Кыргызстанда гана эмес, ошондой эле жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө: Россия, Казакстан, Украина, Тажикстан, Индия, Алжир, Колумбия, Сомали, Марокко, Шри-Ланка, Куба жана башка өлкөлөрдө ийгиликтүү иштешет.
Сабактар 10 окуу лабораторияларда жана 14 компьютерлу лабораторияларында өткөрүлөт, алардын көбү азыркы кездеги жабдыктарды колдонуда: бул сервердик станциялар, байланыш борборлор, камдык сактоо жана коргоо системалар.

 Жумушка орношкондору жөнүндө. Биздин бүтүрүүчүлөр аргандай мамлекеттик жана жеке менчик ишканаларда, автоматташтыруу жана маалымат бөлүмдөрүндө, банктарда жана башка кредиттик мекемелерде иштешет.

Студенттердин  курстук жана дипломдук долбоорлорду изилдөө иши, бул компаниялар менен ишке ашырылып жатат.

Илимий иш-чаралар. Илимий иштерди компьютердик жана маалымат технологиялар изилдөө талаасында факультетте  өткөрүлүп жатат. Биздин студенттер менен окутуучулар, улуттук жана эл аралык конференцияларга активдуу катышып жатышат. Алардын иштеринин натыйжалары жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө илимий журналдарда көп учурда чыгарылган. Факультеттин кафедраларында бир нече аспиранттар жана илимий талапкерлер иштеп жатышат. Биздин профессорлор жана доцентерибиз диссертациялык кеңештердин мүчөлөрү болуп иштешет.

Жаңылык киргизүү иштер. 2010 жылдан баштап МТФ окутучулары   TEMPUS-проектерге катышып келе жатышат: HEICA (Higher Education Initiative for Informatics in Central Asia) -азыркы замандагы окуу программаларын жана үч чоң модулдарды иштеп чыгуу жана ишке киргизүү үчүн, (Software Engineering; Information Seсurity) бакалавр жана магистрлерди даярдаш боюнча. Бул тарапта 10 жылдан ашып калган учурда, окуу англис тилинде өткөзүлүп жатат.

«Информатика жана программа түзүү технология боюнча» багыттында магистратура ачылган.  Бул магистердик  программа  ИВТ кафедрасында европалык, россиялык жана казахстандык жогорку окуу жайлары менен биргелешип, алардын  сунуштары менен  жана  Евросоюздун колдоосу аркылуу иштелип чыгарылган.


Жаңылыктар
Кафедралар
 • Өтүү

 • Өтүү

 • Өтүү

 • Өтүү

 • Аватара нет

  Өтүү

 • Аватара нет

  Өтүү

Өнөктөштөр
 • Өнөктөштөр

  Студенты АУ проходили практику в следующих компаниях и организациях: кафедра «АУ» КГТУ; Институт сейсмологии НАН КР; ОсОО «AVN»;Акнет;ОсОО «Лина»;ОсОО «Sulpak»; ОсОО «КЦЗ»;ОсОО “Фотон”;ОсОО “Муза логистикалык компаниясы DHL»; ОсОО “ЧопЧап”; Департамент здравоохранения;Республиканский телерадиоцентр; Интернет магазин «Svetofor»; ОАО «Северэлектро»; ОАО Востокэлектро»; ТЭЦ г. ...

Кыскача тарыхы

Кыcкача тарыхы. Маалыматтык технологиялар факультети (МТФ) 1999-жылы түзүлгөн жана бул негизи Фрунзедеги политехникалык институттун автоматикалык өндүрүштү башкаруу факультетинин  укук мураскери болуп саналат (АӨБФ) – азыркы И. Раззаков атындагы КМТУ.

ФАУП 1984-жылы ачылып, 7-бөлүмдөрүн жана 5 адистиктери боюнча инженерлерди даярдап турган болуучу, алар: «Башкаруу жана техникалык системаларын автоматташтыру»; » Автоматташтыру технологиялары жана  унаа түзүү өндүрүшту комплекстүү механикалаштыруу «; «Маалыматы автоматтык иштеп чыгуу системасы»; «Электрондук эсептөө машиналары» жана «Электр жабдуулары жана өнөр жай жасалгаларынын автоматташтыру». Кыргыз техникалык окуу түзүмүн өзгөртүп түзүлгөндүгүнө байланыштуу, 1994-жылы ФАУП  энергетика факультетине кошулган. Ушул жылдардын  арасында МТФ  түзүмү жаңы бөлүмдөрдү уюштуруу (ПОКС, ПМИ) менен байланыштуу бир нече жолу өзгөргөн.

Азыркы  учурда факультеттин курамына 5 кафедра кирет, бул: Автоматтык башкаруу”,Информатика жана эсептөө техникасы”,  “Компьютердик системаларды программалык камсыздоо “, “Колдонмо математика жана информатика”, Дене тарбия жана спорт”.

МТФ бүтүрүүчү кафедралары жогорку билим берүү жаатында билим берүүчү иш-чараларга уруксаты бар, ал эми азыркы учурда 12 билим берүү программаларын жүзөгө ашырууда, алардын ичине — 2 адистик, 6 бакалаврлык жана 4 магистрилик.

Деканаттын кызматкерлери

Кабаева Гульнара Джамалбековна

физика-математика илимдер доктору

Факультеттин деканы

 

Насырымбекова Паризат Курманбековна

Окуу иштер боюнча орун басары

 

Душенова Умут Джумаказыевна

Илимий жана тарбия берүү иштери боюнча декандын орун басары

Методист

Дооронбекова Таттыбубу Нурдиновна

 

Инженер-программист

Сыдыкова Кундуз Илимбековна

 

 

Секретарь

Турусбекова Айым Исаковна

 

Иш планы

     БЕКИТИЛГЕН

МТФ Окумуштуулар кеңеши

«____»___________2018 г.

протоколдун № _____

МТФ Деканы _________ Кабаева Г.Д.

 И. Раззаков атындагы КМТУ

 Маалыматтык    Технологиялар факультеттин

 ИШ-ЧАРАЛАРДЫН ПЛАНЫ на 2018 – 2019 уч. год

 

Иш-чаралардын аттары Аткаруу мөөнөтү  Жооптуу мекемелер   Аткаруу 
1 2 3 4 5
 

 1. Уюштуруу иши

 

1. Билим берүү агымдарынын курамын аныктоо 1-4ка чейин август 2018ж Окуу иштери боюнча декандын орун басары
2. Окуу пландарын түзүү

МТФ, УС ФИТ, УМК, ВР жана академиялык кеңешчилер.

сентябрь 2018ж Декан,окуу иштери боюнча декандын орун басары , УМК төрөгасы
3. Которулган жана окууга калыбына келтирилген студенттер Сентябрь айынын башталышы 2018, январь айынын аягы 2019 Декан,  МТФнын методисттери
4. ЛАЗ экзамендик сессияларды уюштуруу сентябрь 2018ж, февраль 2019ж Декан, декандын орун басары , методисттери
5. Университет күнүн өткөрүү жана даярдануу сентябрь-октябрь 2018ж Декан, декандын орун басары
6. ФИТ Тармактык Кеңеши менен  Тегерек стол өткөрүүнү даярдоо Январь-февраль 2019ж Декан, тарбия иштери боюнча орун басары, бөлүм башчылары
7. КМТУнун 65 жылдыгына даярдык көрүү жана иш-чараларды ишке ашыруу январь-ноябрь 2019ж Декан, тарбия иштери боюнча орун басары, бөлүм башчылары
8. Факультеттин иш планын ишке ашыруу боюнча жылдык отчет даярдоо июнь 2019ж Декан, декандын орун басары, бөлүм башчылары
9. Студенттердин сабакка катышуусу боюна көзөмөлдөө окуу жылынын ичинде Декан, декандын орун басары, методисттер, бөлүм башчылары
10. Студенттердин билими боюнча мониторинг уюштуруу окуу жылынын ичинде Декандын орун басары, бөлүм башчылары
11.  МТФ мугалимдеринин  арасында спорттук иш-чараларды уюштуруу окуу жылынын ичинде Кафедра ФКиС
12. Мамлекеттик аттестация боюнча уюм:

1-, 2-, 3-, 4-курстарды — которуу  боюнча буйруктар;

4курс–мамлекеттик экзамен,аткаруу иштер;

5курс-мамлекеттик экзамен,дипл.проек

 

июль 2019ж

май, июнь

март, июнь

Декан, декандын орун басары, бөлүм башчылары
13. Подготовка и выдача дипломов выпускников июнь – июль 2019ж Декан, тарбия иштери боюнча орун басары, бөлүм башчылары
14. Билим берүү, техникалык, өндүрүштүк жана диплом алдындагы практикасын уюштуруу апрель, июнь, июль 2019ж Декан, окуу иштер боюнча декандын орун басары, бөлүм башчылары
15. Тажрыйба базаларын уюштуруу окуу жылынын ичинде Декан,бөлүм башчылары
16. Мамлекеттик тилде иш-чараларды жана пландарды жүзөгө ашыруу. окуу жылынын ичинде Декан,бөлүм башчылары,бөлүмдүн жооптуу окутуучулары.
 

2.      Окуу иштер планы

 

1. Окуу тартибин уюштуруу жана башкаруу окуу жылынын ичинде Декан, окуу иштер боюнча декандын орун басары,методистер
2. Деканаттын иш кагаздарын даярдоо жана жүргүзүү окуу жылынын ичинде Декан, окуу иштер боюнча декандын орун басары,методистер
3. Экзамендик сессияны анализдөө жана ЛАЗ октябрь 2018ж,  март 2019ж Декан, окуу иштер боюнча декандын орун басары, бөлүм башчылары
4. Аралык рейтингдин жыйынтыгы – башкаруунун анализдөө октябрь 2018ж, март 2019ж Декан, окуу иштер боюнча декандын орун басары, бөлүм башчылары
5. Студенттердин мониторинг жыйынтыктарын анализдөө окуу жылынын ичинде Декан, окуу иштер боюнча декандын орун басары, бөлүм башчылары
6.  Студенттердин окуу акысын өз убагында төөлөсүн көзөмөлдөө жана башкаруу окуу жылынын ичинде Декан, окуу иштер боюнча декандын орун басары,методистер
7. МАКлык ишти уюштуруу жана жыйынтыгын анализдөө май 2019ж,

июнь 2019ж

Декан
8. МТФнын бөлүмдөрүндө илимий-изилдөө иштерин уюштуруу жана жыйынтыгын анализдөө январь 2019ж Декан, тарбия иштери боюнча декандын орун басары,бөлүм башчылары
9. МТФ кафедраларындагы окуу жана методикалык жумуштарын анализдөө январь 2019ж Декан, председатель УМК, зав. кафедрами
10. Сабактарга өз убагында каттону көзөмөлдөө окуу жылынын ичинде Окуу иштер боюнча декандын орун басары,академиялык кеңешчилер .
 

 1. Илимий иштер боюнча план

 

1. МТФнын бөлүмдөрүн  мамлекеттик бюджеттин келишими жана чет элдик гранттар менен тааныштыруу сентябрь-октябрь 2018ж Декан,
2. 2018ж илимий изилдөө иштерин жыйынтыгын талкулоо. декабрь 2018ж Декан, окуу иштер боюнча декандын орун басары,тарбия иштери боюнча декандын орун басары
3. Окуу жана илимий, Илимий-изилдөө иштерине студенттерди тартуу окуу жылынын ичинде Декан,тарбия иштери боюнча декандын орун басары,бөлүм башчылары
4. Илимий –техникалык  конференцияга катышууга студенттерди кызыктыруу окуу жылынын ичинде Декан,тарбия иштери боюнча декандын орун басары,бөлүм башчылары
5. Студенттердин илимий-техникалык уюмун түзүү (СКБ, илимий-техникалык коом, кошумча сабактар ж.б.) окуу жылынын ичинде Декан,тарбия иштери боюнча декандын орун басары,бөлүм башчылары
6. Жаш окумуштуулардын жана студенттердин илимий-техникалык жыйынындарга даярдоо жана катыштыруу. Апрель 2019ж Декан,тарбия иштери боюнча декандын орун басары,бөлүм башчылары
 

 1. Кесиптик багыттоо иштери

 

1. Бөлүмдөрдүн кесиптик багытына ыйлайык топторду түзүү октябрь 2018ж -ноябрь 2018 ж. МТФын кеңсе каттоочусу, окуу иштери боюнча декандын орун басары,бөлүм башчылары
2. IT-ишканалар жана фирмалар менен окууга гранттык орундар боюнча байланыш  келишимдерди түзүү. октябрь 2018ж -ноябрь 2018 ж. Окуу иштери боюнча  декандын орун басары,бөлүм башчылары
3. Мектептерди  бөлүштүрүү  жана агитациялык иштерин жүргүзүү март-июнь 2019 ж. МТФын кеңсе каттоочусу, окуу иштери боюнча декандын орун басары
4. Бүтүрүүчүлөр менен байланыш түзүү жана маалыматтар банкын уюштуруу ноябрь 2018ж- июнь 2019ж Окуу иштери боюнча декандын орун басары,бөлүм башчылары
5. Жогорку техникалык билими бар адистер үчүн эмгек рыногун маркетинги окуу жылынын ичинде Декан,окуу иштери боюнча декандын орун басары
6. «Ачык эшиктер күнүнө»МТФнын катышуусу апрель 2019 ж МТФын кеңсе каттоочусу, окуу иштери боюнча декандын орун басары,бөлүм башчылары
7. МТФнын «Жумуш жарманкесине» катышуусу май 2019ж Декан,окуу иштери боюнча декандын орун басары,бөлүм башчылары