• Управления и департаменты

Редакционно-издательский отдел 18 сен

ОТДЕЛ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ (ОУМР ОРиТ)

Основные функции отдела:

 • Определение основных направлений методической работы и единого подхода к решению учебно-методических вопросов в университете. Перспективное и текущее планирование, организация и контроль методической деятельности структурных подразделений;
 • Координация деятельности структурных подразделений Университета, обеспечивающих обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (разработка учебно-методических комплексов, электронных образовательных ресурсов и др.);
 • Консультационно-методическая помощь в разработке и совершенствовании учебно-методических комплексов дисциплин, оценка качества учебно-методического обеспечения;
 • Формирования плана изданий учебно-методических материалов;
 • Координация работ по заполнению портала БИЦ КГТУ электронными версиями учебников, учебных пособий и учебно-методическими разработками;
 • Организация, проведение и подведение итогов конкурса «Лучший инновационный УМК на основе компетентностного подхода» между факультетами и учебными подразделениями КГТУ;
 • Организация и проведение семинаров, совещаний, деловых встреч с представителями учебных подразделений, учебно-методических комиссий институтов, преподавателями по насущным вопросам и проблемам образовательного процесса, внедрения современных технологий планирования, методического обеспечения и реализации образовательных программ.
 8 Кочнева Светлана Владимировна 

к.т.н., проф. КГТУ

Заведующая отдела учебно-методической 
работы, образовательных ресурсов и 
технологий

Образование: высшее Фрунзенский политехнический
институт «Инженер — механик» (1978г)

стаж работы в КГТУ- 47 лет

гр.работы: с 8-00 до16-45

Тел.: +996 312 54-51-23

Расположение: 1 /207

Должностные обязанности:

 • Координирует деятельность структурных подразделений Университета, обеспечивающих обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (разработка учебно-методических комплексов, электронных образовательных ресурсов и др.);
 • Организует проведение обучающих семинаров по направлениям деятельности, закрепленными за учебным Управлением;
 • формирует и ведет контроль за выполнением       ежегодного плана учебно-методических мероприятий КГТУ;
 • планирует и организует работу       Учебно-методического       совета КГТУ под непосредственным руководством Первого       проректора-проректора       по учебной работе университета председателя УМС в соответствии с Положением об УМС;
 • Организует мероприятия учебно-методического характера: научно-методические конференции, семинары, конкурсы, выставки и конкурс КГТУ: «Лучший инновационный УМК по кредитным технологиям на основе компетентностного подхода»;
 • Обеспечивает своевременное представление отчетов об учебно-методической работе и других статистических данных начальнику учебного Управления;
 • Планирует работу и несет ответственность за дисциплину и качество работы сотрудников отдела.


2019-жылдын 31-майында И.Раззаков атындагы КМТУнун чоң жыйындар залында КМТУнун Политехникалык колледжинин  И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин 65 жылдыгына арналган «Билим Декадасы-2019» иш-чарасынын салтанаттуу жабылыш аземи өткөрүлдү.

Колледжде жыл сайын өтүчүү Билим Декадасынын негизги максаттары: студенттердин алган билимдерин кеңейтүү жана бекемдѳѳ, студенттердин өздүк ишин уюштурууну ѳнүктүрүү, алардын сабактар боюнча терең билим алууга жана тандап алган кесибине кызыкчылыктарын арттыруу ошондой эле окутуучулардын кесиптик чеберчилигин жогорулатууга ѳбѳлгѳлѳѳ түзүү.

“Билим Декадасы-2019”  февраль айында башталып, май айында  аяктады. Ушул мезгил аралыгында география, тилдер, тарых, математика, химия, физика, аскерге чейинки даярдык, кесипке киришүү, атайын сабактар, дене тарбия сабактарынын жумалыктары өттү. Мында жалпы билим берүү циклинин бардык сабактары жана ар бир кесиптин атайын сабактары боюнча чемпионаттар, чебер класстар, дублерлор күнү, тематикалык презентациялар, окуу-изилдөө иштерин коргоо, мода көргөзүү, тегерек үстөлдөр, викториналар, талаш-тартыштар, интеллектуалдык конкурстар, тематикалык дил баяндар жазылды,  дубал гезиттердин көргөзмөсү, “Математика” жана “Физика” сабактары боюнча олимпиадалар, ачык сабактар өткөрүлдү. Ошону менен бирге “Билим Декадасы-2019”дун   алкагында шаардык жана республикалык деңгээлде чон иш чаралар өткөрүлдү.

Колледждин  кызматкерлерин, окутуучуларын жана студенттерин  И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик техникалык университетинин ректору, профессор Джаманбаев Мураталы Джүзүмалиевич окуу жылынын жана “Билим Декадасы-2019” салтанаттуу жабылыш аземинин ийгиликтүү аякталышы менен кызуу куттуктады. Ошондой эле Бишкек шаарындагы колледждер арасында өткөрүлгөн “Математика” жана “Физика” сабактары боюнча биринчи шаардык предметтик Олимпиаданын жана кесиптик чеберчилик боюнча «КЕСИПТЕР ЧЕМПИОНАТЫ» аттуу биринчи республикалык конкурсунун жеңүүчүлөрүнө, алардын жетекчилерине жана Билим Декадасынын активдүү катышуучуларына дипломдор, грамоталар, сыйлуу белектер тапшырылды. Жеңүүчүлөрдүн катарында ЖАМУнин астында Джалал-Абад колледжинен, Ысык-Көл индустриалдык-педагогикалык колледжинен, Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя горнотехникалык колледжинен, К. Кольбаев атындагы Бишкек автоунаа жол колледжинен, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин политехникалык колледжинен, И. Абдраимов атындагы Кыргыз авиациялык институтунун  колледжинен, Бишкек техникалык колледжинен, Инновациялык технологиялар жана экономика колледжинен, «Манас» КТУнун Профессионалдык колледжинен  келген студентттер, алардын жетекчилери да болду.

Ийгиликке жол бизден башталат!бул КМТУнун Политехникалык колледжинин ураанында айтылгандай

“Билим Декадасы-2019”дун алкагында студенттер теориялык билимдерин, практикалык даярдыктарын жана чыгармачылык кѳндүмдѳрүн кѳрсѳтүү менен бирге достук мамилелерин чындашып, жаңы албан ийгиликтерге жол артышты.

И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин 65 жылдыгына арналат!

“Сабаттуу бол” өнөктүгү расмий жыйынтыкталды

2019-ж. 15-майында республика боюнча өткөрүлгөн “Сабаттуу бол” өнөктүгү расмий жыйынтыкталып, Бишкек шаары боюнча жат жазууда эң жакшы баага татыган катышуучуларды сыйлоо аземи 24-майда А.Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасында өткөрүлдү.

 

Бул иш-чараны “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КР Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата мамлекеттик тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, мамлекеттик тилде туура, сабаттуу жазууга багыт берүү максатында КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия өткөрдү жана республика боюнча мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, маданият өкүлдөрү, ЖОЖдордун, башталгыч жана орто окуу жайлардын, мектеп, бала бакчанын мугалимдери, журналисттер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, студенттер жана жалпы эле каалоочулар катыша алышты.

Жазуусу “5”ке бааланган 63 катышуучуга Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын атайын дипломдорун жана сыйлыктарын  төрага Назаркул Ишекеев жана Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков  тапшырып, куттуктады.  Мындан сырткары, медиа-өнөктөш катары иш-чараны өткөрүүгө зор салым кошкон ЭлТР МТРКсына жана “Кыргыз радиосуна” “Ыраазычылык барагы” ыйгарылды. Сабаттуу жазган катышуучу жеңүүчү деп табылып, диплом менен сыйланышты. КМТУдан “Сабаттуу бол” өнөктүгүндө өзүнүн сабаттуулугу менен үлгү болуп бере алган катышуучуларды куттуктайбыз!

 1. Азисова Мунара – “Коомдук тамактануу азыктарынын технологиясы” кафедрасынын улук окутуучусу.
 2. Рысбекова Дилбар – Кыргыз тил кафедрасынын улук окутуучусу.

“Сабаттуу болуу – заманбап жашоонун талабы!”

И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин окутуучулары жана студенттери 2019-ж. 15-майында Бишкек гуманитардык университетинде өткөрүлгөн республикалык «Сабаттуу бол» өнөктүгүнө катышышты.

                                  

 

Бул иш-чараны “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КР Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата мамлекеттик тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, мамлекеттик тилде туура, сабаттуу жазууга багыт берүү максатында КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия өткөрдү жана республика боюнча мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, маданият өкүлдөрү, ЖОЖдордун, башталгыч жана орто окуу жайлардын, мектеп, бала бакчанын мугалимдери, журналисттер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, студенттер жана жалпы эле каалоочулар катыша алышты.

 

                            

 

Жат жазууну белгилүү инсандар окушту.

 

 

                        

                        

 

Жыйынтыгы купуя код аркылуу mamtil.kg сайтына жайгаштырылат. Сабаттуу жазган катышуучу жеңүүчү деп табылып, диплом менен сыйланат.

 

Академик Ү.Асаналиев атындагы Тоо-кен иши жана тоо-кен технологиялары институтунун Окумуштуулар Кеңешинин 2019-жылдын 7-июнундагы отурумунда  Профессордук-окутуучулук кызмат орундарына сынактан өтө турган талапкерлердин тизмеси:

1.Апилова Тинатин Азанкуловна – Академик А.Жайнаков атындагы “Маалыматтык технологиялар жана математикалык моделдештирүү” минбарынын ага окутуучусунун м.а.;

 1. Бакиева Жыргалкул Зарлыковна — Академик А.Жайнаков атындагы “Маалыматтык технологиялар жана математикалык моделдештирүү” минбарынын ага окутуучусу;
 2. Бекбосунов Расул Рыскулович – “Ачык тоо-кен иштери жана жардыруу иши” минбарынын ага окутуучусу;
 3. Жуман кызы Айнура – “Табигый  илимдер” минбарынын окутуучусу;
 4. Казатов Урмат Талантбекович — “Ачык тоо-кен иштери жана жардыруу иши” минбарынын ага окутуучусу;
 5. Мейманкулова Назгул Токтомушовна — “Табигый илимдер” минбарынын ага окутуучусу;
 6. Раимбеков Бакыт Догдурбекович — “Ачык тоо-кен иштери жана жардыруу иши” минбарынын ага окутуучусу;

 

 

И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин окутуучулары жана студенттери 2019-ж. 15-майында Бишкек гуманитардык университетинде өткөрүлгөн республикалык «Сабаттуу бол» өнөктүгүнө катышышты.

Бул иш-чараны “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КР Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата мамлекеттик тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, мамлекеттик тилде туура, сабаттуу жазууга багыт берүү максатында КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия өткөрдү жана республика боюнча мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, маданият өкүлдөрү, ЖОЖдордун, башталгыч жана орто окуу жайлардын, мектеп, бала бакчанын мугалимдери, журналисттер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, студенттер жана жалпы эле каалоочулар катыша алышты.

Бүгүн Улуу Жениш күнүнө 74 жыл толду. Улуу Женишке баа жеткис салымын кошкон согуштун катышуучуларына таазим этчү улуу майрам.

Урматтуу, кадырлуу согуштун ардагерлери,  ажал отун кечип, согуштун апаат күндөрүндө канчалаган азаптарды көрүп,  биздин келечегибиз үчүн, эркин өлкөбүз үчүн күрөшкөнүнүздөргө И. Раззакова атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин жалпы окутуучулар жана студенттер жамааты башыбызды ийип  таазим этебиз!

Биздин арабызды бөксөртпөй таянаарыбыз, сыймыгыбыз болуп жүрө бериңиздер! Бар болуңуздар!

Байрагыбыз бийикте желбиреп, өлкөбүздө тынчтык орносун!

2019-жылдын 8-майында И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинде Улуу Жеңиштин 74 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Салтанатты И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун кеңешчиси Сарбанов Советбек Талгарбекович ачып берди.

Аталган иш-чара Билим Декадасынын алкагында салт катары жыл сайын өткөрүлүп, студенттерди патриоттуулукка, мекенчилдикке үндөп жана жанын аябай салгылашкан биздин ата-бабаларыбыздын баскан изи эч качан унутта калбашы керектигин даңазалайт.

Иш-чара  колледжинин окутуучусу Нурманбетов Сталбек Майрамалиевич жетекчилиги астында 1-курстун студенттери арасында уюштурулуп жаткан баштапкы аскердик даярдык боюнча кароо конкурсунун негизинде өткөрүлдү. Конкурста тайпалардын кийген кийими, девизи, ыры, аскердик даярдыгы конкурстук коммисиянын негизинде каралып, комиссиянын курамын И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун кеңешчиси Сарбанов Советбек Талгарбекович, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окуу иштер боюнча директордун орун басары Орозбекова Чынара Мейлибековна, И.Раззаков атындагы КМТУнун тарбия жана окуудан тышкаркы иштер боюнча департаментинин директору Абдусаматова Жылдыз Кулмановна, И.Раззаков атындагы КМТУнун “Унаада ташууларды уюштуруу жана коопсуздук кыймылы” кафедрасынын доценти, Афган согушунун ардагери Назаров Бакыжан Пазылжанович, И.Раззаков атындагы КМТУнун гараж инженери, Афган согушунун ардагери Токобаев Амантур Аскарбекович, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окутуучусу, полковник Шукуров Талайбек Садиевич, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окутуучулары Дуйшембиев Алмаз Сагыналиевич, Охотников Виталий Иванович түзүштү.

Жыйынтыгында кароо конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталып,

1-орунду ТЭОТОП9-1-18 тайпасы,

2-орунду ЭССС9-2-18 тайпасы,

3-орунду КШИ9-2-18 тайпасы  алышты.

Биздин колледждин студенттеринин окуудагы жетишкендиктери, ийгиликтери мекендин көз карандысыздыгы, эркиндиги үчүн күрөшүп өмүрүн кыйышкан баатырларга арналат!

2019-жылдын 8-майында И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинде Улуу Жеңиштин 74 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Салтанатты И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун кеңешчиси Сарбанов Советбек Талгарбекович ачып берди.

Аталган иш-чара Билим Декадасынын алкагында салт катары жыл сайын өткөрүлүп, студенттерди патриоттуулукка, мекенчилдикке үндөп жана жанын аябай салгылашкан биздин ата-бабаларыбыздын баскан изи эч качан унутта калбашы керектигин даңазалайт.

Иш-чара колледжинин окутуучусу Нурманбетов Сталбек Майрамалиевич жетекчилиги астында 1-курстун студенттери арасында уюштурулуп жаткан баштапкы аскердик даярдык боюнча кароо конкурсунун негизинде өткөрүлдү. Конкурста тайпалардын кийген кийими, девизи, ыры, аскердик даярдыгы конкурстук коммисиянын негизинде каралып, комиссиянын курамын И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун кеңешчиси Сарбанов Советбек Талгарбекович, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окуу иштер боюнча директордун орун басары Орозбекова Чынара Мейлибековна, И.Раззаков атындагы КМТУнун тарбия жана окуудан тышкаркы иштер боюнча департаментинин директору Абдусаматова Жылдыз Кулмановна, И.Раззаков атындагы КМТУнун “Унаада ташууларды уюштуруу жана коопсуздук кыймылы” кафедрасынын доценти, Афган согушунун ардагери Назаров Бакыжан Пазылжанович, И.Раззаков атындагы КМТУнун гараж инженери, Афган согушунун ардагери Токобаев Амантур Аскарбекович, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окутуучусу, полковник Шукуров Талайбек Садиевич, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окутуучулары Дуйшембиев Алмаз Сагыналиевич, Охотников Виталий Иванович түзүштү.

Жыйынтыгында кароо конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталып,

1-орунду ТЭОТОП9-1-18 тайпасы,

2-орунду ЭССС9-2-18 тайпасы,

3-орунду КШИ9-2-18 тайпасы  алышты.

Биздин колледждин студенттеринин окуудагы жетишкендиктери, ийгиликтери мекендин көз карандысыздыгы, эркиндиги үчүн күрөшүп өмүрүн кыйышкан баатырларга

 

2019-жылдын 2-майында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын ашпозчулар ассоциациясы тарабынан уюштурулган «Казан мангал» аталышындагы  III Евразиялык кулинардык фестивалы болуп ѳттү. Фестивалдын алкагында И.Раззаков атындагы КМТУнун  Политехникалык колледжинин  окутуучулары Алтынбек кызы Тахмина, Кенеш кызы Алина менен биргеликте  КШИ9-1-17 тайпасынын студенттери:

Мирбекова Нурайым, Макулбекова Чолпонай, Токоева Мадина, Макибаева Сагынбу, Асилбекова Гулниза, Сагындыкова Касиет, Асылбекова Айтолгон «Көчмөндөр бийи», «Уйгур бийи» жана «Бал-бал түн» бийлерин тартуулашып, кѳрүүчүлѳрдүн сүймѳнчүлүгүнѳ ээ болушту. Бийчилердин бардык түрлүү саркеч кийимдери колледждин алдыңкы окутуучулары Н.С.Аманова, Р.К.Калдарбаева, А.С.Кожомбердиева, жетекчилиги астында  студенттердин кол эмгегинен даярдалган.

Фестивалдын жыйынтыгында  И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин директору Н.К.Турусбековага фестивалды уюштуруу ишине кѳмѳк кѳрсѳткѳндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын ашпозчулар ассоциациясы ыраазычылыгын билдирип кетишти.

 

Мамлекеттик тил боюнча III студенттик олимпиада өткөрүлдү

2019-жылдын 19- апрелинде Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Башкы корпусунда Бишкек шаарындагы  жогорку окуу жайлары арасында мамлекеттик тил боюнча студенттик  олимпиада болду. Олимпиада “Кыргыз тилинин мамлекеттик тил статусун алгандыгынын 30 жылдыгына” арналды. Олимпиадага Бишкек шаарынын ЖОЖдорунда окуган 1-курстун бардык факультеттеринин студенттери катышты. Олимпиада КР ББжИМ, КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы жана Ж.Баласагын атындагы КУУ тарабынан биргеликте уюштурулду.

Олимпиаданын ачылышында Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Н.Ишекеев куттуктоо сөзүн сүйлөп, катышуучуларга ийгилик каалады. Олимпиадага катышкан Бишкек шаарынын жогорку окуу жайларынын 1-2-курсунун студенттери эки багыттагы сынактан өтүштү.  Алдын-ала берилген шарттар  жана талаптар боюнча катышуучулар тапшырмаларын тиешелүү  деңгээлде аткарышты.  Олимпиадага жалпысынан 16 жогорку окуу жайынан студенттер катышышты.

Жазуу ишинде жазуу чеберчилиги, теманы ача билүүсү, сабаттуулугу, тил байлыгы жана ой жүгүртүүсү бааланса, ошол эле катышуучунун көркөм окуусунда тандалган чыгарманын маани-мазмуну, аткаруу жөндөмү, даярдыгы ж.б. ар тараптан каралып баа берилди. Долбоорду коргогон студенттерди баалоодо сүйлөө речинин тактыгы,  долбоордун маани-мазмуну, заманбап маселелердин камтылышы, реалдуулугу ж.б. эске алынды. Ал эми экинчи топтогу катышуучулар жазуу тапшырмасын аткарып, андан соң көркөм окуу боюнча таймашты.

Жыйынтыгында университеттин атынан ЭТИнин ИТСС-3-18 тобунун студенти Джунусалиев Назарбек Джалалбекович 3- орунга ээ болуп, тастыктама алды.  Ал эми    УжМКФтин АТПП-1-18 тобунун студенти Насирова Элиза Насировна   кызыктыруучу сыйлык менен сыйланды. Жалпысынан катышуучулар билим деңгээлин, жөндөмүн, дараметин, даярдыгын  ар тараптан көрсөтө алышты.

2019-жылдын 31-майында И.Раззаков атындагы КМТУнун чоң жыйындар залында КМТУнун Политехникалык колледжинин  И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин 65 жылдыгына арналган «Билим Декадасы-2019» иш-чарасынын салтанаттуу жабылыш аземи өткөрүлдү.

Колледжде жыл сайын өтүчүү Билим Декадасынын негизги максаттары: студенттердин алган билимдерин кеңейтүү жана бекемдѳѳ, студенттердин өздүк ишин уюштурууну ѳнүктүрүү, алардын сабактар боюнча терең билим алууга жана тандап алган кесибине кызыкчылыктарын арттыруу ошондой эле окутуучулардын кесиптик чеберчилигин жогорулатууга ѳбѳлгѳлѳѳ түзүү.

“Билим Декадасы-2019”  февраль айында башталып, май айында  аяктады. Ушул мезгил аралыгында география, тилдер, тарых, математика, химия, физика, аскерге чейинки даярдык, кесипке киришүү, атайын сабактар, дене тарбия сабактарынын жумалыктары өттү. Мында жалпы билим берүү циклинин бардык сабактары жана ар бир кесиптин атайын сабактары боюнча чемпионаттар, чебер класстар, дублерлор күнү, тематикалык презентациялар, окуу-изилдөө иштерин коргоо, мода көргөзүү, тегерек үстөлдөр, викториналар, талаш-тартыштар, интеллектуалдык конкурстар, тематикалык дил баяндар жазылды,  дубал гезиттердин көргөзмөсү, “Математика” жана “Физика” сабактары боюнча олимпиадалар, ачык сабактар өткөрүлдү. Ошону менен бирге “Билим Декадасы-2019”дун   алкагында шаардык жана республикалык деңгээлде чон иш чаралар өткөрүлдү.

Колледждин  кызматкерлерин, окутуучуларын жана студенттерин  И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик техникалык университетинин ректору, профессор Джаманбаев Мураталы Джүзүмалиевич окуу жылынын жана “Билим Декадасы-2019” салтанаттуу жабылыш аземинин ийгиликтүү аякталышы менен кызуу куттуктады. Ошондой эле Бишкек шаарындагы колледждер арасында өткөрүлгөн “Математика” жана “Физика” сабактары боюнча биринчи шаардык предметтик Олимпиаданын жана кесиптик чеберчилик боюнча «КЕСИПТЕР ЧЕМПИОНАТЫ» аттуу биринчи республикалык конкурсунун жеңүүчүлөрүнө, алардын жетекчилерине жана Билим Декадасынын активдүү катышуучуларына дипломдор, грамоталар, сыйлуу белектер тапшырылды. Жеңүүчүлөрдүн катарында ЖАМУнин астында Джалал-Абад колледжинен, Ысык-Көл индустриалдык-педагогикалык колледжинен, Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя горнотехникалык колледжинен, К. Кольбаев атындагы Бишкек автоунаа жол колледжинен, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин политехникалык колледжинен, И. Абдраимов атындагы Кыргыз авиациялык институтунун  колледжинен, Бишкек техникалык колледжинен, Инновациялык технологиялар жана экономика колледжинен, «Манас» КТУнун Профессионалдык колледжинен  келген студентттер, алардын жетекчилери да болду.

Ийгиликке жол бизден башталат!бул КМТУнун Политехникалык колледжинин ураанында айтылгандай

“Билим Декадасы-2019”дун алкагында студенттер теориялык билимдерин, практикалык даярдыктарын жана чыгармачылык кѳндүмдѳрүн кѳрсѳтүү менен бирге достук мамилелерин чындашып, жаңы албан ийгиликтерге жол артышты.

И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин 65 жылдыгына арналат!

“Сабаттуу бол” өнөктүгү расмий жыйынтыкталды

2019-ж. 15-майында республика боюнча өткөрүлгөн “Сабаттуу бол” өнөктүгү расмий жыйынтыкталып, Бишкек шаары боюнча жат жазууда эң жакшы баага татыган катышуучуларды сыйлоо аземи 24-майда А.Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасында өткөрүлдү.

 

Бул иш-чараны “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КР Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата мамлекеттик тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, мамлекеттик тилде туура, сабаттуу жазууга багыт берүү максатында КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия өткөрдү жана республика боюнча мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, маданият өкүлдөрү, ЖОЖдордун, башталгыч жана орто окуу жайлардын, мектеп, бала бакчанын мугалимдери, журналисттер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, студенттер жана жалпы эле каалоочулар катыша алышты.

Жазуусу “5”ке бааланган 63 катышуучуга Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын атайын дипломдорун жана сыйлыктарын  төрага Назаркул Ишекеев жана Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков  тапшырып, куттуктады.  Мындан сырткары, медиа-өнөктөш катары иш-чараны өткөрүүгө зор салым кошкон ЭлТР МТРКсына жана “Кыргыз радиосуна” “Ыраазычылык барагы” ыйгарылды. Сабаттуу жазган катышуучу жеңүүчү деп табылып, диплом менен сыйланышты. КМТУдан “Сабаттуу бол” өнөктүгүндө өзүнүн сабаттуулугу менен үлгү болуп бере алган катышуучуларды куттуктайбыз!

 1. Азисова Мунара – “Коомдук тамактануу азыктарынын технологиясы” кафедрасынын улук окутуучусу.
 2. Рысбекова Дилбар – Кыргыз тил кафедрасынын улук окутуучусу.

“Сабаттуу болуу – заманбап жашоонун талабы!”

И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин окутуучулары жана студенттери 2019-ж. 15-майында Бишкек гуманитардык университетинде өткөрүлгөн республикалык «Сабаттуу бол» өнөктүгүнө катышышты.

                                  

 

Бул иш-чараны “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КР Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата мамлекеттик тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, мамлекеттик тилде туура, сабаттуу жазууга багыт берүү максатында КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия өткөрдү жана республика боюнча мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, маданият өкүлдөрү, ЖОЖдордун, башталгыч жана орто окуу жайлардын, мектеп, бала бакчанын мугалимдери, журналисттер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, студенттер жана жалпы эле каалоочулар катыша алышты.

 

                            

 

Жат жазууну белгилүү инсандар окушту.

 

 

                        

                        

 

Жыйынтыгы купуя код аркылуу mamtil.kg сайтына жайгаштырылат. Сабаттуу жазган катышуучу жеңүүчү деп табылып, диплом менен сыйланат.

 

Академик Ү.Асаналиев атындагы Тоо-кен иши жана тоо-кен технологиялары институтунун Окумуштуулар Кеңешинин 2019-жылдын 7-июнундагы отурумунда  Профессордук-окутуучулук кызмат орундарына сынактан өтө турган талапкерлердин тизмеси:

1.Апилова Тинатин Азанкуловна – Академик А.Жайнаков атындагы “Маалыматтык технологиялар жана математикалык моделдештирүү” минбарынын ага окутуучусунун м.а.;

 1. Бакиева Жыргалкул Зарлыковна — Академик А.Жайнаков атындагы “Маалыматтык технологиялар жана математикалык моделдештирүү” минбарынын ага окутуучусу;
 2. Бекбосунов Расул Рыскулович – “Ачык тоо-кен иштери жана жардыруу иши” минбарынын ага окутуучусу;
 3. Жуман кызы Айнура – “Табигый  илимдер” минбарынын окутуучусу;
 4. Казатов Урмат Талантбекович — “Ачык тоо-кен иштери жана жардыруу иши” минбарынын ага окутуучусу;
 5. Мейманкулова Назгул Токтомушовна — “Табигый илимдер” минбарынын ага окутуучусу;
 6. Раимбеков Бакыт Догдурбекович — “Ачык тоо-кен иштери жана жардыруу иши” минбарынын ага окутуучусу;

 

 

И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин окутуучулары жана студенттери 2019-ж. 15-майында Бишкек гуманитардык университетинде өткөрүлгөн республикалык «Сабаттуу бол» өнөктүгүнө катышышты.

Бул иш-чараны “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КР Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата мамлекеттик тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, мамлекеттик тилде туура, сабаттуу жазууга багыт берүү максатында КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия өткөрдү жана республика боюнча мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, маданият өкүлдөрү, ЖОЖдордун, башталгыч жана орто окуу жайлардын, мектеп, бала бакчанын мугалимдери, журналисттер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, студенттер жана жалпы эле каалоочулар катыша алышты.

Бүгүн Улуу Жениш күнүнө 74 жыл толду. Улуу Женишке баа жеткис салымын кошкон согуштун катышуучуларына таазим этчү улуу майрам.

Урматтуу, кадырлуу согуштун ардагерлери,  ажал отун кечип, согуштун апаат күндөрүндө канчалаган азаптарды көрүп,  биздин келечегибиз үчүн, эркин өлкөбүз үчүн күрөшкөнүнүздөргө И. Раззакова атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин жалпы окутуучулар жана студенттер жамааты башыбызды ийип  таазим этебиз!

Биздин арабызды бөксөртпөй таянаарыбыз, сыймыгыбыз болуп жүрө бериңиздер! Бар болуңуздар!

Байрагыбыз бийикте желбиреп, өлкөбүздө тынчтык орносун!

2019-жылдын 8-майында И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинде Улуу Жеңиштин 74 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Салтанатты И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун кеңешчиси Сарбанов Советбек Талгарбекович ачып берди.

Аталган иш-чара Билим Декадасынын алкагында салт катары жыл сайын өткөрүлүп, студенттерди патриоттуулукка, мекенчилдикке үндөп жана жанын аябай салгылашкан биздин ата-бабаларыбыздын баскан изи эч качан унутта калбашы керектигин даңазалайт.

Иш-чара  колледжинин окутуучусу Нурманбетов Сталбек Майрамалиевич жетекчилиги астында 1-курстун студенттери арасында уюштурулуп жаткан баштапкы аскердик даярдык боюнча кароо конкурсунун негизинде өткөрүлдү. Конкурста тайпалардын кийген кийими, девизи, ыры, аскердик даярдыгы конкурстук коммисиянын негизинде каралып, комиссиянын курамын И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун кеңешчиси Сарбанов Советбек Талгарбекович, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окуу иштер боюнча директордун орун басары Орозбекова Чынара Мейлибековна, И.Раззаков атындагы КМТУнун тарбия жана окуудан тышкаркы иштер боюнча департаментинин директору Абдусаматова Жылдыз Кулмановна, И.Раззаков атындагы КМТУнун “Унаада ташууларды уюштуруу жана коопсуздук кыймылы” кафедрасынын доценти, Афган согушунун ардагери Назаров Бакыжан Пазылжанович, И.Раззаков атындагы КМТУнун гараж инженери, Афган согушунун ардагери Токобаев Амантур Аскарбекович, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окутуучусу, полковник Шукуров Талайбек Садиевич, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окутуучулары Дуйшембиев Алмаз Сагыналиевич, Охотников Виталий Иванович түзүштү.

Жыйынтыгында кароо конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталып,

1-орунду ТЭОТОП9-1-18 тайпасы,

2-орунду ЭССС9-2-18 тайпасы,

3-орунду КШИ9-2-18 тайпасы  алышты.

Биздин колледждин студенттеринин окуудагы жетишкендиктери, ийгиликтери мекендин көз карандысыздыгы, эркиндиги үчүн күрөшүп өмүрүн кыйышкан баатырларга арналат!

2019-жылдын 8-майында И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинде Улуу Жеңиштин 74 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Салтанатты И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун кеңешчиси Сарбанов Советбек Талгарбекович ачып берди.

Аталган иш-чара Билим Декадасынын алкагында салт катары жыл сайын өткөрүлүп, студенттерди патриоттуулукка, мекенчилдикке үндөп жана жанын аябай салгылашкан биздин ата-бабаларыбыздын баскан изи эч качан унутта калбашы керектигин даңазалайт.

Иш-чара колледжинин окутуучусу Нурманбетов Сталбек Майрамалиевич жетекчилиги астында 1-курстун студенттери арасында уюштурулуп жаткан баштапкы аскердик даярдык боюнча кароо конкурсунун негизинде өткөрүлдү. Конкурста тайпалардын кийген кийими, девизи, ыры, аскердик даярдыгы конкурстук коммисиянын негизинде каралып, комиссиянын курамын И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун кеңешчиси Сарбанов Советбек Талгарбекович, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окуу иштер боюнча директордун орун басары Орозбекова Чынара Мейлибековна, И.Раззаков атындагы КМТУнун тарбия жана окуудан тышкаркы иштер боюнча департаментинин директору Абдусаматова Жылдыз Кулмановна, И.Раззаков атындагы КМТУнун “Унаада ташууларды уюштуруу жана коопсуздук кыймылы” кафедрасынын доценти, Афган согушунун ардагери Назаров Бакыжан Пазылжанович, И.Раззаков атындагы КМТУнун гараж инженери, Афган согушунун ардагери Токобаев Амантур Аскарбекович, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окутуучусу, полковник Шукуров Талайбек Садиевич, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окутуучулары Дуйшембиев Алмаз Сагыналиевич, Охотников Виталий Иванович түзүштү.

Жыйынтыгында кароо конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталып,

1-орунду ТЭОТОП9-1-18 тайпасы,

2-орунду ЭССС9-2-18 тайпасы,

3-орунду КШИ9-2-18 тайпасы  алышты.

Биздин колледждин студенттеринин окуудагы жетишкендиктери, ийгиликтери мекендин көз карандысыздыгы, эркиндиги үчүн күрөшүп өмүрүн кыйышкан баатырларга

 

2019-жылдын 2-майында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын ашпозчулар ассоциациясы тарабынан уюштурулган «Казан мангал» аталышындагы  III Евразиялык кулинардык фестивалы болуп ѳттү. Фестивалдын алкагында И.Раззаков атындагы КМТУнун  Политехникалык колледжинин  окутуучулары Алтынбек кызы Тахмина, Кенеш кызы Алина менен биргеликте  КШИ9-1-17 тайпасынын студенттери:

Мирбекова Нурайым, Макулбекова Чолпонай, Токоева Мадина, Макибаева Сагынбу, Асилбекова Гулниза, Сагындыкова Касиет, Асылбекова Айтолгон «Көчмөндөр бийи», «Уйгур бийи» жана «Бал-бал түн» бийлерин тартуулашып, кѳрүүчүлѳрдүн сүймѳнчүлүгүнѳ ээ болушту. Бийчилердин бардык түрлүү саркеч кийимдери колледждин алдыңкы окутуучулары Н.С.Аманова, Р.К.Калдарбаева, А.С.Кожомбердиева, жетекчилиги астында  студенттердин кол эмгегинен даярдалган.

Фестивалдын жыйынтыгында  И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин директору Н.К.Турусбековага фестивалды уюштуруу ишине кѳмѳк кѳрсѳткѳндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын ашпозчулар ассоциациясы ыраазычылыгын билдирип кетишти.

 

Мамлекеттик тил боюнча III студенттик олимпиада өткөрүлдү

2019-жылдын 19- апрелинде Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Башкы корпусунда Бишкек шаарындагы  жогорку окуу жайлары арасында мамлекеттик тил боюнча студенттик  олимпиада болду. Олимпиада “Кыргыз тилинин мамлекеттик тил статусун алгандыгынын 30 жылдыгына” арналды. Олимпиадага Бишкек шаарынын ЖОЖдорунда окуган 1-курстун бардык факультеттеринин студенттери катышты. Олимпиада КР ББжИМ, КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы жана Ж.Баласагын атындагы КУУ тарабынан биргеликте уюштурулду.

Олимпиаданын ачылышында Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Н.Ишекеев куттуктоо сөзүн сүйлөп, катышуучуларга ийгилик каалады. Олимпиадага катышкан Бишкек шаарынын жогорку окуу жайларынын 1-2-курсунун студенттери эки багыттагы сынактан өтүштү.  Алдын-ала берилген шарттар  жана талаптар боюнча катышуучулар тапшырмаларын тиешелүү  деңгээлде аткарышты.  Олимпиадага жалпысынан 16 жогорку окуу жайынан студенттер катышышты.

Жазуу ишинде жазуу чеберчилиги, теманы ача билүүсү, сабаттуулугу, тил байлыгы жана ой жүгүртүүсү бааланса, ошол эле катышуучунун көркөм окуусунда тандалган чыгарманын маани-мазмуну, аткаруу жөндөмү, даярдыгы ж.б. ар тараптан каралып баа берилди. Долбоорду коргогон студенттерди баалоодо сүйлөө речинин тактыгы,  долбоордун маани-мазмуну, заманбап маселелердин камтылышы, реалдуулугу ж.б. эске алынды. Ал эми экинчи топтогу катышуучулар жазуу тапшырмасын аткарып, андан соң көркөм окуу боюнча таймашты.

Жыйынтыгында университеттин атынан ЭТИнин ИТСС-3-18 тобунун студенти Джунусалиев Назарбек Джалалбекович 3- орунга ээ болуп, тастыктама алды.  Ал эми    УжМКФтин АТПП-1-18 тобунун студенти Насирова Элиза Насировна   кызыктыруучу сыйлык менен сыйланды. Жалпысынан катышуучулар билим деңгээлин, жөндөмүн, дараметин, даярдыгын  ар тараптан көрсөтө алышты.

2019-жылдын 31-майында И.Раззаков атындагы КМТУнун чоң жыйындар залында КМТУнун Политехникалык колледжинин  И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин 65 жылдыгына арналган «Билим Декадасы-2019» иш-чарасынын салтанаттуу жабылыш аземи өткөрүлдү.

Колледжде жыл сайын өтүчүү Билим Декадасынын негизги максаттары: студенттердин алган билимдерин кеңейтүү жана бекемдѳѳ, студенттердин өздүк ишин уюштурууну ѳнүктүрүү, алардын сабактар боюнча терең билим алууга жана тандап алган кесибине кызыкчылыктарын арттыруу ошондой эле окутуучулардын кесиптик чеберчилигин жогорулатууга ѳбѳлгѳлѳѳ түзүү.

“Билим Декадасы-2019”  февраль айында башталып, май айында  аяктады. Ушул мезгил аралыгында география, тилдер, тарых, математика, химия, физика, аскерге чейинки даярдык, кесипке киришүү, атайын сабактар, дене тарбия сабактарынын жумалыктары өттү. Мында жалпы билим берүү циклинин бардык сабактары жана ар бир кесиптин атайын сабактары боюнча чемпионаттар, чебер класстар, дублерлор күнү, тематикалык презентациялар, окуу-изилдөө иштерин коргоо, мода көргөзүү, тегерек үстөлдөр, викториналар, талаш-тартыштар, интеллектуалдык конкурстар, тематикалык дил баяндар жазылды,  дубал гезиттердин көргөзмөсү, “Математика” жана “Физика” сабактары боюнча олимпиадалар, ачык сабактар өткөрүлдү. Ошону менен бирге “Билим Декадасы-2019”дун   алкагында шаардык жана республикалык деңгээлде чон иш чаралар өткөрүлдү.

Колледждин  кызматкерлерин, окутуучуларын жана студенттерин  И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик техникалык университетинин ректору, профессор Джаманбаев Мураталы Джүзүмалиевич окуу жылынын жана “Билим Декадасы-2019” салтанаттуу жабылыш аземинин ийгиликтүү аякталышы менен кызуу куттуктады. Ошондой эле Бишкек шаарындагы колледждер арасында өткөрүлгөн “Математика” жана “Физика” сабактары боюнча биринчи шаардык предметтик Олимпиаданын жана кесиптик чеберчилик боюнча «КЕСИПТЕР ЧЕМПИОНАТЫ» аттуу биринчи республикалык конкурсунун жеңүүчүлөрүнө, алардын жетекчилерине жана Билим Декадасынын активдүү катышуучуларына дипломдор, грамоталар, сыйлуу белектер тапшырылды. Жеңүүчүлөрдүн катарында ЖАМУнин астында Джалал-Абад колледжинен, Ысык-Көл индустриалдык-педагогикалык колледжинен, Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя горнотехникалык колледжинен, К. Кольбаев атындагы Бишкек автоунаа жол колледжинен, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин политехникалык колледжинен, И. Абдраимов атындагы Кыргыз авиациялык институтунун  колледжинен, Бишкек техникалык колледжинен, Инновациялык технологиялар жана экономика колледжинен, «Манас» КТУнун Профессионалдык колледжинен  келген студентттер, алардын жетекчилери да болду.

Ийгиликке жол бизден башталат!бул КМТУнун Политехникалык колледжинин ураанында айтылгандай

“Билим Декадасы-2019”дун алкагында студенттер теориялык билимдерин, практикалык даярдыктарын жана чыгармачылык кѳндүмдѳрүн кѳрсѳтүү менен бирге достук мамилелерин чындашып, жаңы албан ийгиликтерге жол артышты.

И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин 65 жылдыгына арналат!

“Сабаттуу бол” өнөктүгү расмий жыйынтыкталды

2019-ж. 15-майында республика боюнча өткөрүлгөн “Сабаттуу бол” өнөктүгү расмий жыйынтыкталып, Бишкек шаары боюнча жат жазууда эң жакшы баага татыган катышуучуларды сыйлоо аземи 24-майда А.Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасында өткөрүлдү.

 

Бул иш-чараны “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КР Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата мамлекеттик тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, мамлекеттик тилде туура, сабаттуу жазууга багыт берүү максатында КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия өткөрдү жана республика боюнча мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, маданият өкүлдөрү, ЖОЖдордун, башталгыч жана орто окуу жайлардын, мектеп, бала бакчанын мугалимдери, журналисттер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, студенттер жана жалпы эле каалоочулар катыша алышты.

Жазуусу “5”ке бааланган 63 катышуучуга Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын атайын дипломдорун жана сыйлыктарын  төрага Назаркул Ишекеев жана Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков  тапшырып, куттуктады.  Мындан сырткары, медиа-өнөктөш катары иш-чараны өткөрүүгө зор салым кошкон ЭлТР МТРКсына жана “Кыргыз радиосуна” “Ыраазычылык барагы” ыйгарылды. Сабаттуу жазган катышуучу жеңүүчү деп табылып, диплом менен сыйланышты. КМТУдан “Сабаттуу бол” өнөктүгүндө өзүнүн сабаттуулугу менен үлгү болуп бере алган катышуучуларды куттуктайбыз!

 1. Азисова Мунара – “Коомдук тамактануу азыктарынын технологиясы” кафедрасынын улук окутуучусу.
 2. Рысбекова Дилбар – Кыргыз тил кафедрасынын улук окутуучусу.

“Сабаттуу болуу – заманбап жашоонун талабы!”

И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин окутуучулары жана студенттери 2019-ж. 15-майында Бишкек гуманитардык университетинде өткөрүлгөн республикалык «Сабаттуу бол» өнөктүгүнө катышышты.

                                  

 

Бул иш-чараны “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КР Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата мамлекеттик тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, мамлекеттик тилде туура, сабаттуу жазууга багыт берүү максатында КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия өткөрдү жана республика боюнча мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, маданият өкүлдөрү, ЖОЖдордун, башталгыч жана орто окуу жайлардын, мектеп, бала бакчанын мугалимдери, журналисттер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, студенттер жана жалпы эле каалоочулар катыша алышты.

 

                            

 

Жат жазууну белгилүү инсандар окушту.

 

 

                        

                        

 

Жыйынтыгы купуя код аркылуу mamtil.kg сайтына жайгаштырылат. Сабаттуу жазган катышуучу жеңүүчү деп табылып, диплом менен сыйланат.

 

Академик Ү.Асаналиев атындагы Тоо-кен иши жана тоо-кен технологиялары институтунун Окумуштуулар Кеңешинин 2019-жылдын 7-июнундагы отурумунда  Профессордук-окутуучулук кызмат орундарына сынактан өтө турган талапкерлердин тизмеси:

1.Апилова Тинатин Азанкуловна – Академик А.Жайнаков атындагы “Маалыматтык технологиялар жана математикалык моделдештирүү” минбарынын ага окутуучусунун м.а.;

 1. Бакиева Жыргалкул Зарлыковна — Академик А.Жайнаков атындагы “Маалыматтык технологиялар жана математикалык моделдештирүү” минбарынын ага окутуучусу;
 2. Бекбосунов Расул Рыскулович – “Ачык тоо-кен иштери жана жардыруу иши” минбарынын ага окутуучусу;
 3. Жуман кызы Айнура – “Табигый  илимдер” минбарынын окутуучусу;
 4. Казатов Урмат Талантбекович — “Ачык тоо-кен иштери жана жардыруу иши” минбарынын ага окутуучусу;
 5. Мейманкулова Назгул Токтомушовна — “Табигый илимдер” минбарынын ага окутуучусу;
 6. Раимбеков Бакыт Догдурбекович — “Ачык тоо-кен иштери жана жардыруу иши” минбарынын ага окутуучусу;

 

 

И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин окутуучулары жана студенттери 2019-ж. 15-майында Бишкек гуманитардык университетинде өткөрүлгөн республикалык «Сабаттуу бол» өнөктүгүнө катышышты.

Бул иш-чараны “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КР Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата мамлекеттик тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, мамлекеттик тилде туура, сабаттуу жазууга багыт берүү максатында КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия өткөрдү жана республика боюнча мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, маданият өкүлдөрү, ЖОЖдордун, башталгыч жана орто окуу жайлардын, мектеп, бала бакчанын мугалимдери, журналисттер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, студенттер жана жалпы эле каалоочулар катыша алышты.

Бүгүн Улуу Жениш күнүнө 74 жыл толду. Улуу Женишке баа жеткис салымын кошкон согуштун катышуучуларына таазим этчү улуу майрам.

Урматтуу, кадырлуу согуштун ардагерлери,  ажал отун кечип, согуштун апаат күндөрүндө канчалаган азаптарды көрүп,  биздин келечегибиз үчүн, эркин өлкөбүз үчүн күрөшкөнүнүздөргө И. Раззакова атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин жалпы окутуучулар жана студенттер жамааты башыбызды ийип  таазим этебиз!

Биздин арабызды бөксөртпөй таянаарыбыз, сыймыгыбыз болуп жүрө бериңиздер! Бар болуңуздар!

Байрагыбыз бийикте желбиреп, өлкөбүздө тынчтык орносун!

2019-жылдын 8-майында И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинде Улуу Жеңиштин 74 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Салтанатты И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун кеңешчиси Сарбанов Советбек Талгарбекович ачып берди.

Аталган иш-чара Билим Декадасынын алкагында салт катары жыл сайын өткөрүлүп, студенттерди патриоттуулукка, мекенчилдикке үндөп жана жанын аябай салгылашкан биздин ата-бабаларыбыздын баскан изи эч качан унутта калбашы керектигин даңазалайт.

Иш-чара  колледжинин окутуучусу Нурманбетов Сталбек Майрамалиевич жетекчилиги астында 1-курстун студенттери арасында уюштурулуп жаткан баштапкы аскердик даярдык боюнча кароо конкурсунун негизинде өткөрүлдү. Конкурста тайпалардын кийген кийими, девизи, ыры, аскердик даярдыгы конкурстук коммисиянын негизинде каралып, комиссиянын курамын И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун кеңешчиси Сарбанов Советбек Талгарбекович, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окуу иштер боюнча директордун орун басары Орозбекова Чынара Мейлибековна, И.Раззаков атындагы КМТУнун тарбия жана окуудан тышкаркы иштер боюнча департаментинин директору Абдусаматова Жылдыз Кулмановна, И.Раззаков атындагы КМТУнун “Унаада ташууларды уюштуруу жана коопсуздук кыймылы” кафедрасынын доценти, Афган согушунун ардагери Назаров Бакыжан Пазылжанович, И.Раззаков атындагы КМТУнун гараж инженери, Афган согушунун ардагери Токобаев Амантур Аскарбекович, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окутуучусу, полковник Шукуров Талайбек Садиевич, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окутуучулары Дуйшембиев Алмаз Сагыналиевич, Охотников Виталий Иванович түзүштү.

Жыйынтыгында кароо конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталып,

1-орунду ТЭОТОП9-1-18 тайпасы,

2-орунду ЭССС9-2-18 тайпасы,

3-орунду КШИ9-2-18 тайпасы  алышты.

Биздин колледждин студенттеринин окуудагы жетишкендиктери, ийгиликтери мекендин көз карандысыздыгы, эркиндиги үчүн күрөшүп өмүрүн кыйышкан баатырларга арналат!

2019-жылдын 8-майында И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинде Улуу Жеңиштин 74 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Салтанатты И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун кеңешчиси Сарбанов Советбек Талгарбекович ачып берди.

Аталган иш-чара Билим Декадасынын алкагында салт катары жыл сайын өткөрүлүп, студенттерди патриоттуулукка, мекенчилдикке үндөп жана жанын аябай салгылашкан биздин ата-бабаларыбыздын баскан изи эч качан унутта калбашы керектигин даңазалайт.

Иш-чара колледжинин окутуучусу Нурманбетов Сталбек Майрамалиевич жетекчилиги астында 1-курстун студенттери арасында уюштурулуп жаткан баштапкы аскердик даярдык боюнча кароо конкурсунун негизинде өткөрүлдү. Конкурста тайпалардын кийген кийими, девизи, ыры, аскердик даярдыгы конкурстук коммисиянын негизинде каралып, комиссиянын курамын И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун кеңешчиси Сарбанов Советбек Талгарбекович, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окуу иштер боюнча директордун орун басары Орозбекова Чынара Мейлибековна, И.Раззаков атындагы КМТУнун тарбия жана окуудан тышкаркы иштер боюнча департаментинин директору Абдусаматова Жылдыз Кулмановна, И.Раззаков атындагы КМТУнун “Унаада ташууларды уюштуруу жана коопсуздук кыймылы” кафедрасынын доценти, Афган согушунун ардагери Назаров Бакыжан Пазылжанович, И.Раззаков атындагы КМТУнун гараж инженери, Афган согушунун ардагери Токобаев Амантур Аскарбекович, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окутуучусу, полковник Шукуров Талайбек Садиевич, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окутуучулары Дуйшембиев Алмаз Сагыналиевич, Охотников Виталий Иванович түзүштү.

Жыйынтыгында кароо конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталып,

1-орунду ТЭОТОП9-1-18 тайпасы,

2-орунду ЭССС9-2-18 тайпасы,

3-орунду КШИ9-2-18 тайпасы  алышты.

Биздин колледждин студенттеринин окуудагы жетишкендиктери, ийгиликтери мекендин көз карандысыздыгы, эркиндиги үчүн күрөшүп өмүрүн кыйышкан баатырларга

 

2019-жылдын 2-майында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын ашпозчулар ассоциациясы тарабынан уюштурулган «Казан мангал» аталышындагы  III Евразиялык кулинардык фестивалы болуп ѳттү. Фестивалдын алкагында И.Раззаков атындагы КМТУнун  Политехникалык колледжинин  окутуучулары Алтынбек кызы Тахмина, Кенеш кызы Алина менен биргеликте  КШИ9-1-17 тайпасынын студенттери:

Мирбекова Нурайым, Макулбекова Чолпонай, Токоева Мадина, Макибаева Сагынбу, Асилбекова Гулниза, Сагындыкова Касиет, Асылбекова Айтолгон «Көчмөндөр бийи», «Уйгур бийи» жана «Бал-бал түн» бийлерин тартуулашып, кѳрүүчүлѳрдүн сүймѳнчүлүгүнѳ ээ болушту. Бийчилердин бардык түрлүү саркеч кийимдери колледждин алдыңкы окутуучулары Н.С.Аманова, Р.К.Калдарбаева, А.С.Кожомбердиева, жетекчилиги астында  студенттердин кол эмгегинен даярдалган.

Фестивалдын жыйынтыгында  И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин директору Н.К.Турусбековага фестивалды уюштуруу ишине кѳмѳк кѳрсѳткѳндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын ашпозчулар ассоциациясы ыраазычылыгын билдирип кетишти.

 

Мамлекеттик тил боюнча III студенттик олимпиада өткөрүлдү

2019-жылдын 19- апрелинде Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Башкы корпусунда Бишкек шаарындагы  жогорку окуу жайлары арасында мамлекеттик тил боюнча студенттик  олимпиада болду. Олимпиада “Кыргыз тилинин мамлекеттик тил статусун алгандыгынын 30 жылдыгына” арналды. Олимпиадага Бишкек шаарынын ЖОЖдорунда окуган 1-курстун бардык факультеттеринин студенттери катышты. Олимпиада КР ББжИМ, КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы жана Ж.Баласагын атындагы КУУ тарабынан биргеликте уюштурулду.

Олимпиаданын ачылышында Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Н.Ишекеев куттуктоо сөзүн сүйлөп, катышуучуларга ийгилик каалады. Олимпиадага катышкан Бишкек шаарынын жогорку окуу жайларынын 1-2-курсунун студенттери эки багыттагы сынактан өтүштү.  Алдын-ала берилген шарттар  жана талаптар боюнча катышуучулар тапшырмаларын тиешелүү  деңгээлде аткарышты.  Олимпиадага жалпысынан 16 жогорку окуу жайынан студенттер катышышты.

Жазуу ишинде жазуу чеберчилиги, теманы ача билүүсү, сабаттуулугу, тил байлыгы жана ой жүгүртүүсү бааланса, ошол эле катышуучунун көркөм окуусунда тандалган чыгарманын маани-мазмуну, аткаруу жөндөмү, даярдыгы ж.б. ар тараптан каралып баа берилди. Долбоорду коргогон студенттерди баалоодо сүйлөө речинин тактыгы,  долбоордун маани-мазмуну, заманбап маселелердин камтылышы, реалдуулугу ж.б. эске алынды. Ал эми экинчи топтогу катышуучулар жазуу тапшырмасын аткарып, андан соң көркөм окуу боюнча таймашты.

Жыйынтыгында университеттин атынан ЭТИнин ИТСС-3-18 тобунун студенти Джунусалиев Назарбек Джалалбекович 3- орунга ээ болуп, тастыктама алды.  Ал эми    УжМКФтин АТПП-1-18 тобунун студенти Насирова Элиза Насировна   кызыктыруучу сыйлык менен сыйланды. Жалпысынан катышуучулар билим деңгээлин, жөндөмүн, дараметин, даярдыгын  ар тараптан көрсөтө алышты.

2019-жылдын 31-майында И.Раззаков атындагы КМТУнун чоң жыйындар залында КМТУнун Политехникалык колледжинин  И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин 65 жылдыгына арналган «Билим Декадасы-2019» иш-чарасынын салтанаттуу жабылыш аземи өткөрүлдү.

Колледжде жыл сайын өтүчүү Билим Декадасынын негизги максаттары: студенттердин алган билимдерин кеңейтүү жана бекемдѳѳ, студенттердин өздүк ишин уюштурууну ѳнүктүрүү, алардын сабактар боюнча терең билим алууга жана тандап алган кесибине кызыкчылыктарын арттыруу ошондой эле окутуучулардын кесиптик чеберчилигин жогорулатууга ѳбѳлгѳлѳѳ түзүү.

“Билим Декадасы-2019”  февраль айында башталып, май айында  аяктады. Ушул мезгил аралыгында география, тилдер, тарых, математика, химия, физика, аскерге чейинки даярдык, кесипке киришүү, атайын сабактар, дене тарбия сабактарынын жумалыктары өттү. Мында жалпы билим берүү циклинин бардык сабактары жана ар бир кесиптин атайын сабактары боюнча чемпионаттар, чебер класстар, дублерлор күнү, тематикалык презентациялар, окуу-изилдөө иштерин коргоо, мода көргөзүү, тегерек үстөлдөр, викториналар, талаш-тартыштар, интеллектуалдык конкурстар, тематикалык дил баяндар жазылды,  дубал гезиттердин көргөзмөсү, “Математика” жана “Физика” сабактары боюнча олимпиадалар, ачык сабактар өткөрүлдү. Ошону менен бирге “Билим Декадасы-2019”дун   алкагында шаардык жана республикалык деңгээлде чон иш чаралар өткөрүлдү.

Колледждин  кызматкерлерин, окутуучуларын жана студенттерин  И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик техникалык университетинин ректору, профессор Джаманбаев Мураталы Джүзүмалиевич окуу жылынын жана “Билим Декадасы-2019” салтанаттуу жабылыш аземинин ийгиликтүү аякталышы менен кызуу куттуктады. Ошондой эле Бишкек шаарындагы колледждер арасында өткөрүлгөн “Математика” жана “Физика” сабактары боюнча биринчи шаардык предметтик Олимпиаданын жана кесиптик чеберчилик боюнча «КЕСИПТЕР ЧЕМПИОНАТЫ» аттуу биринчи республикалык конкурсунун жеңүүчүлөрүнө, алардын жетекчилерине жана Билим Декадасынын активдүү катышуучуларына дипломдор, грамоталар, сыйлуу белектер тапшырылды. Жеңүүчүлөрдүн катарында ЖАМУнин астында Джалал-Абад колледжинен, Ысык-Көл индустриалдык-педагогикалык колледжинен, Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя горнотехникалык колледжинен, К. Кольбаев атындагы Бишкек автоунаа жол колледжинен, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин политехникалык колледжинен, И. Абдраимов атындагы Кыргыз авиациялык институтунун  колледжинен, Бишкек техникалык колледжинен, Инновациялык технологиялар жана экономика колледжинен, «Манас» КТУнун Профессионалдык колледжинен  келген студентттер, алардын жетекчилери да болду.

Ийгиликке жол бизден башталат!бул КМТУнун Политехникалык колледжинин ураанында айтылгандай

“Билим Декадасы-2019”дун алкагында студенттер теориялык билимдерин, практикалык даярдыктарын жана чыгармачылык кѳндүмдѳрүн кѳрсѳтүү менен бирге достук мамилелерин чындашып, жаңы албан ийгиликтерге жол артышты.

И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин 65 жылдыгына арналат!

“Сабаттуу бол” өнөктүгү расмий жыйынтыкталды

2019-ж. 15-майында республика боюнча өткөрүлгөн “Сабаттуу бол” өнөктүгү расмий жыйынтыкталып, Бишкек шаары боюнча жат жазууда эң жакшы баага татыган катышуучуларды сыйлоо аземи 24-майда А.Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасында өткөрүлдү.

 

Бул иш-чараны “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КР Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата мамлекеттик тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, мамлекеттик тилде туура, сабаттуу жазууга багыт берүү максатында КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия өткөрдү жана республика боюнча мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, маданият өкүлдөрү, ЖОЖдордун, башталгыч жана орто окуу жайлардын, мектеп, бала бакчанын мугалимдери, журналисттер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, студенттер жана жалпы эле каалоочулар катыша алышты.

Жазуусу “5”ке бааланган 63 катышуучуга Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын атайын дипломдорун жана сыйлыктарын  төрага Назаркул Ишекеев жана Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков  тапшырып, куттуктады.  Мындан сырткары, медиа-өнөктөш катары иш-чараны өткөрүүгө зор салым кошкон ЭлТР МТРКсына жана “Кыргыз радиосуна” “Ыраазычылык барагы” ыйгарылды. Сабаттуу жазган катышуучу жеңүүчү деп табылып, диплом менен сыйланышты. КМТУдан “Сабаттуу бол” өнөктүгүндө өзүнүн сабаттуулугу менен үлгү болуп бере алган катышуучуларды куттуктайбыз!

 1. Азисова Мунара – “Коомдук тамактануу азыктарынын технологиясы” кафедрасынын улук окутуучусу.
 2. Рысбекова Дилбар – Кыргыз тил кафедрасынын улук окутуучусу.

“Сабаттуу болуу – заманбап жашоонун талабы!”

И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин окутуучулары жана студенттери 2019-ж. 15-майында Бишкек гуманитардык университетинде өткөрүлгөн республикалык «Сабаттуу бол» өнөктүгүнө катышышты.

                                  

 

Бул иш-чараны “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КР Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата мамлекеттик тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, мамлекеттик тилде туура, сабаттуу жазууга багыт берүү максатында КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия өткөрдү жана республика боюнча мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, маданият өкүлдөрү, ЖОЖдордун, башталгыч жана орто окуу жайлардын, мектеп, бала бакчанын мугалимдери, журналисттер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, студенттер жана жалпы эле каалоочулар катыша алышты.

 

                            

 

Жат жазууну белгилүү инсандар окушту.

 

 

                        

                        

 

Жыйынтыгы купуя код аркылуу mamtil.kg сайтына жайгаштырылат. Сабаттуу жазган катышуучу жеңүүчү деп табылып, диплом менен сыйланат.

 

Академик Ү.Асаналиев атындагы Тоо-кен иши жана тоо-кен технологиялары институтунун Окумуштуулар Кеңешинин 2019-жылдын 7-июнундагы отурумунда  Профессордук-окутуучулук кызмат орундарына сынактан өтө турган талапкерлердин тизмеси:

1.Апилова Тинатин Азанкуловна – Академик А.Жайнаков атындагы “Маалыматтык технологиялар жана математикалык моделдештирүү” минбарынын ага окутуучусунун м.а.;

 1. Бакиева Жыргалкул Зарлыковна — Академик А.Жайнаков атындагы “Маалыматтык технологиялар жана математикалык моделдештирүү” минбарынын ага окутуучусу;
 2. Бекбосунов Расул Рыскулович – “Ачык тоо-кен иштери жана жардыруу иши” минбарынын ага окутуучусу;
 3. Жуман кызы Айнура – “Табигый  илимдер” минбарынын окутуучусу;
 4. Казатов Урмат Талантбекович — “Ачык тоо-кен иштери жана жардыруу иши” минбарынын ага окутуучусу;
 5. Мейманкулова Назгул Токтомушовна — “Табигый илимдер” минбарынын ага окутуучусу;
 6. Раимбеков Бакыт Догдурбекович — “Ачык тоо-кен иштери жана жардыруу иши” минбарынын ага окутуучусу;

 

 

И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин окутуучулары жана студенттери 2019-ж. 15-майында Бишкек гуманитардык университетинде өткөрүлгөн республикалык «Сабаттуу бол» өнөктүгүнө катышышты.

Бул иш-чараны “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КР Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата мамлекеттик тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, мамлекеттик тилде туура, сабаттуу жазууга багыт берүү максатында КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия өткөрдү жана республика боюнча мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, маданият өкүлдөрү, ЖОЖдордун, башталгыч жана орто окуу жайлардын, мектеп, бала бакчанын мугалимдери, журналисттер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, студенттер жана жалпы эле каалоочулар катыша алышты.

Бүгүн Улуу Жениш күнүнө 74 жыл толду. Улуу Женишке баа жеткис салымын кошкон согуштун катышуучуларына таазим этчү улуу майрам.

Урматтуу, кадырлуу согуштун ардагерлери,  ажал отун кечип, согуштун апаат күндөрүндө канчалаган азаптарды көрүп,  биздин келечегибиз үчүн, эркин өлкөбүз үчүн күрөшкөнүнүздөргө И. Раззакова атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин жалпы окутуучулар жана студенттер жамааты башыбызды ийип  таазим этебиз!

Биздин арабызды бөксөртпөй таянаарыбыз, сыймыгыбыз болуп жүрө бериңиздер! Бар болуңуздар!

Байрагыбыз бийикте желбиреп, өлкөбүздө тынчтык орносун!

2019-жылдын 8-майында И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинде Улуу Жеңиштин 74 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Салтанатты И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун кеңешчиси Сарбанов Советбек Талгарбекович ачып берди.

Аталган иш-чара Билим Декадасынын алкагында салт катары жыл сайын өткөрүлүп, студенттерди патриоттуулукка, мекенчилдикке үндөп жана жанын аябай салгылашкан биздин ата-бабаларыбыздын баскан изи эч качан унутта калбашы керектигин даңазалайт.

Иш-чара  колледжинин окутуучусу Нурманбетов Сталбек Майрамалиевич жетекчилиги астында 1-курстун студенттери арасында уюштурулуп жаткан баштапкы аскердик даярдык боюнча кароо конкурсунун негизинде өткөрүлдү. Конкурста тайпалардын кийген кийими, девизи, ыры, аскердик даярдыгы конкурстук коммисиянын негизинде каралып, комиссиянын курамын И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун кеңешчиси Сарбанов Советбек Талгарбекович, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окуу иштер боюнча директордун орун басары Орозбекова Чынара Мейлибековна, И.Раззаков атындагы КМТУнун тарбия жана окуудан тышкаркы иштер боюнча департаментинин директору Абдусаматова Жылдыз Кулмановна, И.Раззаков атындагы КМТУнун “Унаада ташууларды уюштуруу жана коопсуздук кыймылы” кафедрасынын доценти, Афган согушунун ардагери Назаров Бакыжан Пазылжанович, И.Раззаков атындагы КМТУнун гараж инженери, Афган согушунун ардагери Токобаев Амантур Аскарбекович, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окутуучусу, полковник Шукуров Талайбек Садиевич, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окутуучулары Дуйшембиев Алмаз Сагыналиевич, Охотников Виталий Иванович түзүштү.

Жыйынтыгында кароо конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталып,

1-орунду ТЭОТОП9-1-18 тайпасы,

2-орунду ЭССС9-2-18 тайпасы,

3-орунду КШИ9-2-18 тайпасы  алышты.

Биздин колледждин студенттеринин окуудагы жетишкендиктери, ийгиликтери мекендин көз карандысыздыгы, эркиндиги үчүн күрөшүп өмүрүн кыйышкан баатырларга арналат!

2019-жылдын 8-майында И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинде Улуу Жеңиштин 74 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Салтанатты И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун кеңешчиси Сарбанов Советбек Талгарбекович ачып берди.

Аталган иш-чара Билим Декадасынын алкагында салт катары жыл сайын өткөрүлүп, студенттерди патриоттуулукка, мекенчилдикке үндөп жана жанын аябай салгылашкан биздин ата-бабаларыбыздын баскан изи эч качан унутта калбашы керектигин даңазалайт.

Иш-чара колледжинин окутуучусу Нурманбетов Сталбек Майрамалиевич жетекчилиги астында 1-курстун студенттери арасында уюштурулуп жаткан баштапкы аскердик даярдык боюнча кароо конкурсунун негизинде өткөрүлдү. Конкурста тайпалардын кийген кийими, девизи, ыры, аскердик даярдыгы конкурстук коммисиянын негизинде каралып, комиссиянын курамын И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун кеңешчиси Сарбанов Советбек Талгарбекович, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окуу иштер боюнча директордун орун басары Орозбекова Чынара Мейлибековна, И.Раззаков атындагы КМТУнун тарбия жана окуудан тышкаркы иштер боюнча департаментинин директору Абдусаматова Жылдыз Кулмановна, И.Раззаков атындагы КМТУнун “Унаада ташууларды уюштуруу жана коопсуздук кыймылы” кафедрасынын доценти, Афган согушунун ардагери Назаров Бакыжан Пазылжанович, И.Раззаков атындагы КМТУнун гараж инженери, Афган согушунун ардагери Токобаев Амантур Аскарбекович, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окутуучусу, полковник Шукуров Талайбек Садиевич, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окутуучулары Дуйшембиев Алмаз Сагыналиевич, Охотников Виталий Иванович түзүштү.

Жыйынтыгында кароо конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталып,

1-орунду ТЭОТОП9-1-18 тайпасы,

2-орунду ЭССС9-2-18 тайпасы,

3-орунду КШИ9-2-18 тайпасы  алышты.

Биздин колледждин студенттеринин окуудагы жетишкендиктери, ийгиликтери мекендин көз карандысыздыгы, эркиндиги үчүн күрөшүп өмүрүн кыйышкан баатырларга

 

2019-жылдын 2-майында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын ашпозчулар ассоциациясы тарабынан уюштурулган «Казан мангал» аталышындагы  III Евразиялык кулинардык фестивалы болуп ѳттү. Фестивалдын алкагында И.Раззаков атындагы КМТУнун  Политехникалык колледжинин  окутуучулары Алтынбек кызы Тахмина, Кенеш кызы Алина менен биргеликте  КШИ9-1-17 тайпасынын студенттери:

Мирбекова Нурайым, Макулбекова Чолпонай, Токоева Мадина, Макибаева Сагынбу, Асилбекова Гулниза, Сагындыкова Касиет, Асылбекова Айтолгон «Көчмөндөр бийи», «Уйгур бийи» жана «Бал-бал түн» бийлерин тартуулашып, кѳрүүчүлѳрдүн сүймѳнчүлүгүнѳ ээ болушту. Бийчилердин бардык түрлүү саркеч кийимдери колледждин алдыңкы окутуучулары Н.С.Аманова, Р.К.Калдарбаева, А.С.Кожомбердиева, жетекчилиги астында  студенттердин кол эмгегинен даярдалган.

Фестивалдын жыйынтыгында  И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин директору Н.К.Турусбековага фестивалды уюштуруу ишине кѳмѳк кѳрсѳткѳндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын ашпозчулар ассоциациясы ыраазычылыгын билдирип кетишти.

 

Мамлекеттик тил боюнча III студенттик олимпиада өткөрүлдү

2019-жылдын 19- апрелинде Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Башкы корпусунда Бишкек шаарындагы  жогорку окуу жайлары арасында мамлекеттик тил боюнча студенттик  олимпиада болду. Олимпиада “Кыргыз тилинин мамлекеттик тил статусун алгандыгынын 30 жылдыгына” арналды. Олимпиадага Бишкек шаарынын ЖОЖдорунда окуган 1-курстун бардык факультеттеринин студенттери катышты. Олимпиада КР ББжИМ, КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы жана Ж.Баласагын атындагы КУУ тарабынан биргеликте уюштурулду.

Олимпиаданын ачылышында Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Н.Ишекеев куттуктоо сөзүн сүйлөп, катышуучуларга ийгилик каалады. Олимпиадага катышкан Бишкек шаарынын жогорку окуу жайларынын 1-2-курсунун студенттери эки багыттагы сынактан өтүштү.  Алдын-ала берилген шарттар  жана талаптар боюнча катышуучулар тапшырмаларын тиешелүү  деңгээлде аткарышты.  Олимпиадага жалпысынан 16 жогорку окуу жайынан студенттер катышышты.

Жазуу ишинде жазуу чеберчилиги, теманы ача билүүсү, сабаттуулугу, тил байлыгы жана ой жүгүртүүсү бааланса, ошол эле катышуучунун көркөм окуусунда тандалган чыгарманын маани-мазмуну, аткаруу жөндөмү, даярдыгы ж.б. ар тараптан каралып баа берилди. Долбоорду коргогон студенттерди баалоодо сүйлөө речинин тактыгы,  долбоордун маани-мазмуну, заманбап маселелердин камтылышы, реалдуулугу ж.б. эске алынды. Ал эми экинчи топтогу катышуучулар жазуу тапшырмасын аткарып, андан соң көркөм окуу боюнча таймашты.

Жыйынтыгында университеттин атынан ЭТИнин ИТСС-3-18 тобунун студенти Джунусалиев Назарбек Джалалбекович 3- орунга ээ болуп, тастыктама алды.  Ал эми    УжМКФтин АТПП-1-18 тобунун студенти Насирова Элиза Насировна   кызыктыруучу сыйлык менен сыйланды. Жалпысынан катышуучулар билим деңгээлин, жөндөмүн, дараметин, даярдыгын  ар тараптан көрсөтө алышты.

2019-жылдын 31-майында И.Раззаков атындагы КМТУнун чоң жыйындар залында КМТУнун Политехникалык колледжинин  И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин 65 жылдыгына арналган «Билим Декадасы-2019» иш-чарасынын салтанаттуу жабылыш аземи өткөрүлдү.

Колледжде жыл сайын өтүчүү Билим Декадасынын негизги максаттары: студенттердин алган билимдерин кеңейтүү жана бекемдѳѳ, студенттердин өздүк ишин уюштурууну ѳнүктүрүү, алардын сабактар боюнча терең билим алууга жана тандап алган кесибине кызыкчылыктарын арттыруу ошондой эле окутуучулардын кесиптик чеберчилигин жогорулатууга ѳбѳлгѳлѳѳ түзүү.

“Билим Декадасы-2019”  февраль айында башталып, май айында  аяктады. Ушул мезгил аралыгында география, тилдер, тарых, математика, химия, физика, аскерге чейинки даярдык, кесипке киришүү, атайын сабактар, дене тарбия сабактарынын жумалыктары өттү. Мында жалпы билим берүү циклинин бардык сабактары жана ар бир кесиптин атайын сабактары боюнча чемпионаттар, чебер класстар, дублерлор күнү, тематикалык презентациялар, окуу-изилдөө иштерин коргоо, мода көргөзүү, тегерек үстөлдөр, викториналар, талаш-тартыштар, интеллектуалдык конкурстар, тематикалык дил баяндар жазылды,  дубал гезиттердин көргөзмөсү, “Математика” жана “Физика” сабактары боюнча олимпиадалар, ачык сабактар өткөрүлдү. Ошону менен бирге “Билим Декадасы-2019”дун   алкагында шаардык жана республикалык деңгээлде чон иш чаралар өткөрүлдү.

Колледждин  кызматкерлерин, окутуучуларын жана студенттерин  И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик техникалык университетинин ректору, профессор Джаманбаев Мураталы Джүзүмалиевич окуу жылынын жана “Билим Декадасы-2019” салтанаттуу жабылыш аземинин ийгиликтүү аякталышы менен кызуу куттуктады. Ошондой эле Бишкек шаарындагы колледждер арасында өткөрүлгөн “Математика” жана “Физика” сабактары боюнча биринчи шаардык предметтик Олимпиаданын жана кесиптик чеберчилик боюнча «КЕСИПТЕР ЧЕМПИОНАТЫ» аттуу биринчи республикалык конкурсунун жеңүүчүлөрүнө, алардын жетекчилерине жана Билим Декадасынын активдүү катышуучуларына дипломдор, грамоталар, сыйлуу белектер тапшырылды. Жеңүүчүлөрдүн катарында ЖАМУнин астында Джалал-Абад колледжинен, Ысык-Көл индустриалдык-педагогикалык колледжинен, Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя горнотехникалык колледжинен, К. Кольбаев атындагы Бишкек автоунаа жол колледжинен, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин политехникалык колледжинен, И. Абдраимов атындагы Кыргыз авиациялык институтунун  колледжинен, Бишкек техникалык колледжинен, Инновациялык технологиялар жана экономика колледжинен, «Манас» КТУнун Профессионалдык колледжинен  келген студентттер, алардын жетекчилери да болду.

Ийгиликке жол бизден башталат!бул КМТУнун Политехникалык колледжинин ураанында айтылгандай

“Билим Декадасы-2019”дун алкагында студенттер теориялык билимдерин, практикалык даярдыктарын жана чыгармачылык кѳндүмдѳрүн кѳрсѳтүү менен бирге достук мамилелерин чындашып, жаңы албан ийгиликтерге жол артышты.

И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин 65 жылдыгына арналат!

“Сабаттуу бол” өнөктүгү расмий жыйынтыкталды

2019-ж. 15-майында республика боюнча өткөрүлгөн “Сабаттуу бол” өнөктүгү расмий жыйынтыкталып, Бишкек шаары боюнча жат жазууда эң жакшы баага татыган катышуучуларды сыйлоо аземи 24-майда А.Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасында өткөрүлдү.

 

Бул иш-чараны “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КР Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата мамлекеттик тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, мамлекеттик тилде туура, сабаттуу жазууга багыт берүү максатында КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия өткөрдү жана республика боюнча мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, маданият өкүлдөрү, ЖОЖдордун, башталгыч жана орто окуу жайлардын, мектеп, бала бакчанын мугалимдери, журналисттер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, студенттер жана жалпы эле каалоочулар катыша алышты.

Жазуусу “5”ке бааланган 63 катышуучуга Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын атайын дипломдорун жана сыйлыктарын  төрага Назаркул Ишекеев жана Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков  тапшырып, куттуктады.  Мындан сырткары, медиа-өнөктөш катары иш-чараны өткөрүүгө зор салым кошкон ЭлТР МТРКсына жана “Кыргыз радиосуна” “Ыраазычылык барагы” ыйгарылды. Сабаттуу жазган катышуучу жеңүүчү деп табылып, диплом менен сыйланышты. КМТУдан “Сабаттуу бол” өнөктүгүндө өзүнүн сабаттуулугу менен үлгү болуп бере алган катышуучуларды куттуктайбыз!

 1. Азисова Мунара – “Коомдук тамактануу азыктарынын технологиясы” кафедрасынын улук окутуучусу.
 2. Рысбекова Дилбар – Кыргыз тил кафедрасынын улук окутуучусу.

“Сабаттуу болуу – заманбап жашоонун талабы!”

И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин окутуучулары жана студенттери 2019-ж. 15-майында Бишкек гуманитардык университетинде өткөрүлгөн республикалык «Сабаттуу бол» өнөктүгүнө катышышты.

                                  

 

Бул иш-чараны “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КР Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата мамлекеттик тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, мамлекеттик тилде туура, сабаттуу жазууга багыт берүү максатында КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия өткөрдү жана республика боюнча мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, маданият өкүлдөрү, ЖОЖдордун, башталгыч жана орто окуу жайлардын, мектеп, бала бакчанын мугалимдери, журналисттер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, студенттер жана жалпы эле каалоочулар катыша алышты.

 

                            

 

Жат жазууну белгилүү инсандар окушту.

 

 

                        

                        

 

Жыйынтыгы купуя код аркылуу mamtil.kg сайтына жайгаштырылат. Сабаттуу жазган катышуучу жеңүүчү деп табылып, диплом менен сыйланат.

 

Академик Ү.Асаналиев атындагы Тоо-кен иши жана тоо-кен технологиялары институтунун Окумуштуулар Кеңешинин 2019-жылдын 7-июнундагы отурумунда  Профессордук-окутуучулук кызмат орундарына сынактан өтө турган талапкерлердин тизмеси:

1.Апилова Тинатин Азанкуловна – Академик А.Жайнаков атындагы “Маалыматтык технологиялар жана математикалык моделдештирүү” минбарынын ага окутуучусунун м.а.;

 1. Бакиева Жыргалкул Зарлыковна — Академик А.Жайнаков атындагы “Маалыматтык технологиялар жана математикалык моделдештирүү” минбарынын ага окутуучусу;
 2. Бекбосунов Расул Рыскулович – “Ачык тоо-кен иштери жана жардыруу иши” минбарынын ага окутуучусу;
 3. Жуман кызы Айнура – “Табигый  илимдер” минбарынын окутуучусу;
 4. Казатов Урмат Талантбекович — “Ачык тоо-кен иштери жана жардыруу иши” минбарынын ага окутуучусу;
 5. Мейманкулова Назгул Токтомушовна — “Табигый илимдер” минбарынын ага окутуучусу;
 6. Раимбеков Бакыт Догдурбекович — “Ачык тоо-кен иштери жана жардыруу иши” минбарынын ага окутуучусу;

 

 

И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин окутуучулары жана студенттери 2019-ж. 15-майында Бишкек гуманитардык университетинде өткөрүлгөн республикалык «Сабаттуу бол» өнөктүгүнө катышышты.

Бул иш-чараны “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КР Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата мамлекеттик тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, мамлекеттик тилде туура, сабаттуу жазууга багыт берүү максатында КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия өткөрдү жана республика боюнча мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, маданият өкүлдөрү, ЖОЖдордун, башталгыч жана орто окуу жайлардын, мектеп, бала бакчанын мугалимдери, журналисттер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, студенттер жана жалпы эле каалоочулар катыша алышты.

Бүгүн Улуу Жениш күнүнө 74 жыл толду. Улуу Женишке баа жеткис салымын кошкон согуштун катышуучуларына таазим этчү улуу майрам.

Урматтуу, кадырлуу согуштун ардагерлери,  ажал отун кечип, согуштун апаат күндөрүндө канчалаган азаптарды көрүп,  биздин келечегибиз үчүн, эркин өлкөбүз үчүн күрөшкөнүнүздөргө И. Раззакова атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин жалпы окутуучулар жана студенттер жамааты башыбызды ийип  таазим этебиз!

Биздин арабызды бөксөртпөй таянаарыбыз, сыймыгыбыз болуп жүрө бериңиздер! Бар болуңуздар!

Байрагыбыз бийикте желбиреп, өлкөбүздө тынчтык орносун!

2019-жылдын 8-майында И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинде Улуу Жеңиштин 74 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Салтанатты И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун кеңешчиси Сарбанов Советбек Талгарбекович ачып берди.

Аталган иш-чара Билим Декадасынын алкагында салт катары жыл сайын өткөрүлүп, студенттерди патриоттуулукка, мекенчилдикке үндөп жана жанын аябай салгылашкан биздин ата-бабаларыбыздын баскан изи эч качан унутта калбашы керектигин даңазалайт.

Иш-чара  колледжинин окутуучусу Нурманбетов Сталбек Майрамалиевич жетекчилиги астында 1-курстун студенттери арасында уюштурулуп жаткан баштапкы аскердик даярдык боюнча кароо конкурсунун негизинде өткөрүлдү. Конкурста тайпалардын кийген кийими, девизи, ыры, аскердик даярдыгы конкурстук коммисиянын негизинде каралып, комиссиянын курамын И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун кеңешчиси Сарбанов Советбек Талгарбекович, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окуу иштер боюнча директордун орун басары Орозбекова Чынара Мейлибековна, И.Раззаков атындагы КМТУнун тарбия жана окуудан тышкаркы иштер боюнча департаментинин директору Абдусаматова Жылдыз Кулмановна, И.Раззаков атындагы КМТУнун “Унаада ташууларды уюштуруу жана коопсуздук кыймылы” кафедрасынын доценти, Афган согушунун ардагери Назаров Бакыжан Пазылжанович, И.Раззаков атындагы КМТУнун гараж инженери, Афган согушунун ардагери Токобаев Амантур Аскарбекович, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окутуучусу, полковник Шукуров Талайбек Садиевич, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окутуучулары Дуйшембиев Алмаз Сагыналиевич, Охотников Виталий Иванович түзүштү.

Жыйынтыгында кароо конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталып,

1-орунду ТЭОТОП9-1-18 тайпасы,

2-орунду ЭССС9-2-18 тайпасы,

3-орунду КШИ9-2-18 тайпасы  алышты.

Биздин колледждин студенттеринин окуудагы жетишкендиктери, ийгиликтери мекендин көз карандысыздыгы, эркиндиги үчүн күрөшүп өмүрүн кыйышкан баатырларга арналат!

2019-жылдын 8-майында И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинде Улуу Жеңиштин 74 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Салтанатты И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун кеңешчиси Сарбанов Советбек Талгарбекович ачып берди.

Аталган иш-чара Билим Декадасынын алкагында салт катары жыл сайын өткөрүлүп, студенттерди патриоттуулукка, мекенчилдикке үндөп жана жанын аябай салгылашкан биздин ата-бабаларыбыздын баскан изи эч качан унутта калбашы керектигин даңазалайт.

Иш-чара колледжинин окутуучусу Нурманбетов Сталбек Майрамалиевич жетекчилиги астында 1-курстун студенттери арасында уюштурулуп жаткан баштапкы аскердик даярдык боюнча кароо конкурсунун негизинде өткөрүлдү. Конкурста тайпалардын кийген кийими, девизи, ыры, аскердик даярдыгы конкурстук коммисиянын негизинде каралып, комиссиянын курамын И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун кеңешчиси Сарбанов Советбек Талгарбекович, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окуу иштер боюнча директордун орун басары Орозбекова Чынара Мейлибековна, И.Раззаков атындагы КМТУнун тарбия жана окуудан тышкаркы иштер боюнча департаментинин директору Абдусаматова Жылдыз Кулмановна, И.Раззаков атындагы КМТУнун “Унаада ташууларды уюштуруу жана коопсуздук кыймылы” кафедрасынын доценти, Афган согушунун ардагери Назаров Бакыжан Пазылжанович, И.Раззаков атындагы КМТУнун гараж инженери, Афган согушунун ардагери Токобаев Амантур Аскарбекович, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окутуучусу, полковник Шукуров Талайбек Садиевич, И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин окутуучулары Дуйшембиев Алмаз Сагыналиевич, Охотников Виталий Иванович түзүштү.

Жыйынтыгында кароо конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталып,

1-орунду ТЭОТОП9-1-18 тайпасы,

2-орунду ЭССС9-2-18 тайпасы,

3-орунду КШИ9-2-18 тайпасы  алышты.

Биздин колледждин студенттеринин окуудагы жетишкендиктери, ийгиликтери мекендин көз карандысыздыгы, эркиндиги үчүн күрөшүп өмүрүн кыйышкан баатырларга

 

2019-жылдын 2-майында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын ашпозчулар ассоциациясы тарабынан уюштурулган «Казан мангал» аталышындагы  III Евразиялык кулинардык фестивалы болуп ѳттү. Фестивалдын алкагында И.Раззаков атындагы КМТУнун  Политехникалык колледжинин  окутуучулары Алтынбек кызы Тахмина, Кенеш кызы Алина менен биргеликте  КШИ9-1-17 тайпасынын студенттери:

Мирбекова Нурайым, Макулбекова Чолпонай, Токоева Мадина, Макибаева Сагынбу, Асилбекова Гулниза, Сагындыкова Касиет, Асылбекова Айтолгон «Көчмөндөр бийи», «Уйгур бийи» жана «Бал-бал түн» бийлерин тартуулашып, кѳрүүчүлѳрдүн сүймѳнчүлүгүнѳ ээ болушту. Бийчилердин бардык түрлүү саркеч кийимдери колледждин алдыңкы окутуучулары Н.С.Аманова, Р.К.Калдарбаева, А.С.Кожомбердиева, жетекчилиги астында  студенттердин кол эмгегинен даярдалган.

Фестивалдын жыйынтыгында  И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин директору Н.К.Турусбековага фестивалды уюштуруу ишине кѳмѳк кѳрсѳткѳндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын ашпозчулар ассоциациясы ыраазычылыгын билдирип кетишти.

 

Мамлекеттик тил боюнча III студенттик олимпиада өткөрүлдү

2019-жылдын 19- апрелинде Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Башкы корпусунда Бишкек шаарындагы  жогорку окуу жайлары арасында мамлекеттик тил боюнча студенттик  олимпиада болду. Олимпиада “Кыргыз тилинин мамлекеттик тил статусун алгандыгынын 30 жылдыгына” арналды. Олимпиадага Бишкек шаарынын ЖОЖдорунда окуган 1-курстун бардык факультеттеринин студенттери катышты. Олимпиада КР ББжИМ, КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы жана Ж.Баласагын атындагы КУУ тарабынан биргеликте уюштурулду.

Олимпиаданын ачылышында Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Н.Ишекеев куттуктоо сөзүн сүйлөп, катышуучуларга ийгилик каалады. Олимпиадага катышкан Бишкек шаарынын жогорку окуу жайларынын 1-2-курсунун студенттери эки багыттагы сынактан өтүштү.  Алдын-ала берилген шарттар  жана талаптар боюнча катышуучулар тапшырмаларын тиешелүү  деңгээлде аткарышты.  Олимпиадага жалпысынан 16 жогорку окуу жайынан студенттер катышышты.

Жазуу ишинде жазуу чеберчилиги, теманы ача билүүсү, сабаттуулугу, тил байлыгы жана ой жүгүртүүсү бааланса, ошол эле катышуучунун көркөм окуусунда тандалган чыгарманын маани-мазмуну, аткаруу жөндөмү, даярдыгы ж.б. ар тараптан каралып баа берилди. Долбоорду коргогон студенттерди баалоодо сүйлөө речинин тактыгы,  долбоордун маани-мазмуну, заманбап маселелердин камтылышы, реалдуулугу ж.б. эске алынды. Ал эми экинчи топтогу катышуучулар жазуу тапшырмасын аткарып, андан соң көркөм окуу боюнча таймашты.

Жыйынтыгында университеттин атынан ЭТИнин ИТСС-3-18 тобунун студенти Джунусалиев Назарбек Джалалбекович 3- орунга ээ болуп, тастыктама алды.  Ал эми    УжМКФтин АТПП-1-18 тобунун студенти Насирова Элиза Насировна   кызыктыруучу сыйлык менен сыйланды. Жалпысынан катышуучулар билим деңгээлин, жөндөмүн, дараметин, даярдыгын  ар тараптан көрсөтө алышты.