• Студентин жашөсу

 • Өтүү
 • Аватара нет

  Өтүү

 • Аватара нет

  Өтүү

 • Аватара нет

  Өтүү

 • Аватара нет

  Өтүү

 • Adver group

  Adver Group – это крупный рекламный холдинг на рынке Кыргызстана, который предоставляет широкий спектр услуг в сфере рекламы. В нашей ...

Инженердик экономикалык факультет 2 дек

Инженердик экономикалык факультет

 

         Экономика факультети 1994-жылы уюшулган. Факультеттин билим берүүчүлүк ишмердүүлүгү экономика, финансы жана кредит, менеджмент, экономикадагы өндүрүү, экономикадагы маалыматтык системалар, ишкердүүлүк жана соода жаатындагы адистерди даярдоого багытталган. Иштеп жаткан мезгилден бери бул багыттар боюнча көптөгөн кесипкөй адистерди даярдап чыгарды. Азыркы күндө факультеттин бүтүрүүчүлөрү республикабыздын бардык аймактарында бюджеттик мекемелерде, финансы-кредиттик уюмдарда, банктарда, жеке ишканаларда эмгектенишет.

            Факультеттин курамында 5 кафедра, 10 ашык окуу-усулдук кабинеттер бар. Факультетте студенттердин кызыкчылыктары боюнча түзүлгөн түрдүү ийримдер иштейт. Аларда студенттер ар кыл багыттар боюнча кошумча билимдерге, билгичтиктерге, көндүмдөргө ээ боло алышат.

         Факультеттин профессордук-окутуучулук курамы  70 ден ашуун жогорку квалификациялуу окутуучулардан турат, анын ичинде 8 илимдин  доктору, профессорлор. 20 дан ашык илимдин кандидаты жана билим берүүнүн, экономика илиминин эмгек сиӊирген ишмерлери эмгектенишет.

        Факультет ар бир окуу жылында жүздөгөн адистерди даярдап чыгарат. Факультеттин студенттери экономика жана финансы, менеджмент, экономикадагы өндүрүү, экономикадагы маалыматтык системалар, ишкердүүлүк жана соода жаатындагы ар түрдүү окуу-усулдук жана илимий-практикалык иш чараларга дайыма катышышат, республикалык жана эл аралык студенттик конференцияларда, конкурстарда илимий баяндамалар менен чыгып сүйлөшөт.

       Азыркы тапта факультеттин бүтүрүүчүлөрүн Кыргызстандын бардык аймактарынан түрдүү бюджеттик мекеме-уюмдардан жана жеке менчик ишканалардан кездештирүүгө болот. Бүтүрүүчүлөр мындан тышкары Россия Федерациясы менен Казакстандын мекеме-ишканаларында иштешет. Бул көрүнүш факультет заман талабына шайкеш билимдерге ээ кесипкөй кадрларды даярдап жатканын билдирет.

Факультеттиин окумуштуулары ар кыл илимий-практикалык иш чараларга активдүү катышышат, окуу китептерин, окуу-усулдук колдонмолор менен көрсөтмөлөрдү даярдап чыгарып турушат. Факультеттин профессордук-окутуучулук курамы тарабынан 7 монографиялар; 10 окуу китептери жана окуу-усулдук колдонмолор; 2000ден ашуун макалалар жарыяланган.

Факультет Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Башкаруу академиясы, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Х.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, Кыргыз экономикалык университети, К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети; Россия Федерациясынын Хабаровск Улуттук Университети, Самаранын Политехникалык Университети, Уфа мамлекеттик Университети, Санкт-Петербургдагы Военмех Университети менен илимий-практикалык кызматташтык жүргүзөт.

Азыркы учурда Инженердик экономикалык факультетинде  төмөнкү багыттар боюнча адистер даярдалат:

Экономика багыты

Профилдер:

 • Каржы жана насыя;
 • Экономикадагы өндүрүү

Менеджмент багыты

Профилдер:

 • Өндүрүштүк менеджмент;
 • кызматкерлерди башкаруу;

Коммерция багыты

Профилдер:

 • Жарнамадагы коммерция;
 • Медия технологиялар

Информациялык системалар жана технологиялар багыты

Профилдер:

 • Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар;

 

Инженердик экономикалык факультет

тел. 0312 49 00 61


Маалымат
Сүрөт
  Материал отсутствует...
Видео
  Материал отсутствует...
Кафедралар
 • Аватара нет

  Өтүү

 • Аватара нет

  Өтүү

 • Аватара нет

  Өтүү

 • Аватара нет

  Өтүү

 • Аватара нет

  Өтүү

 • Аватара нет

  Өтүү

Өнөктөштөр
 • Adver group

  Adver Group – это крупный рекламный холдинг на рынке Кыргызстана, который предоставляет широкий спектр услуг в сфере рекламы. В нашей ...

Абитуриентке

Буклет  Инженерно-Экономического Факультета

 

 

Буклет профиля: «Финансы и кредит»

Буклет кафедры «Предпринимательство и Коммерции»

 

 

 

 

Буклет профиля: «Маркетинг в промышленности»

буклет маркетинг 1буклет маркетинг 2

Буклет кафедры «Производственный менеджмент»

 

 

 

 

 

Буклет кафедры «Информационные системы  в экономике»

 

 

Буклет кафедры «Экономика в промышленности»

 

 

 

сайт-300x225