Биргелешип билим берүү программалар институту 18 апр

Бишкек шарында 2012 жылы 9 октябрьда Шанхай кызматташтык уюмунун  университеттери алкагында Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын  Билим жана Илим Министирликтеринин  катышуусу менен алдынкы техникалык университеттеринин форуму болуп өттү жана Россия — Кыргыз техникалык университеттеринин консорциумун (РКТУК) түзүү боюнча Меморандумга жана протколго кол коюлду.

Подписание меморандума     Подписание Протокола

РКТУКтун мүчөлөрү болуп, өзүнүн илим изилдөө, билим берүү жаатында тажрыйбасы жогору болгон жана Россия мамлекетине эле эмес башка көп деген өлкөлөр үчүн жогорку деңгээлдеги кадрларды даярдаган  Россиялык алдыңкы техникалык жогорку окуу жайлары киришти.

Консорциум 25 Россиялык ЖОЖлар жана 8 Кыргыз ЖОЖна бөлүнөт.  

Россиялык ЖОЖдор:

 1. Улуттук изилдөө университети «Москва энергетикалык институту (МЭИ)» (МЭИ Техникалык университети)

 2. Д.Ф.Устинов атындагы «ВОЕНМЕХ» Балтика мамлекеттик техникалык университети (БГТУ «ВОЕНМЕХ»)

 3. Санкт-Петербург мамлекеттик маалыматтык технологиялар, механика жана оптика университети (СПбГУ ИТМО)

 4. Москва мамлекеттик унаа жолдор университети (МАДИ)

 5. Казань мамлекеттик энергетикалык университети (КГЭУ)

 6. Н.П. Огарев атындагы Мордва мамлекеттик университети (Н.П. Огарев атындагы МГУ)

 7. Омск мамлекеттик жолдор байланышы университети (ОмГУПС)

 8. Алтай мамлекеттик техникалык университети (АлтГТУ)

 9. Алтай мамлекеттик университети (АлтГУ)

 10. Тюмень индустриялык университети (ТИУ)

 11. Түндүк-чыгышдагы федерациялык университети (СВФУ)

 12. Магнитогор мамлекеттик техникалык университети (ММТУ)

 13. Астраханск мамлекеттик университети (АГУ)

 14. Ыраакы чыгыш мамлекеттик темир жолдор университети (ДВГУПС)

 15. Кемеров тамак-аш өнөр жай технологиялык университети (КемТИПП)

 16. Костромск мамлекеттик айыл-чарба академиясы (КГСХА)

 17. Москва мамлекеттик курулуш университети (МГСУ)

 18. Москва мамлекеттик экономика, статистика жана информатика университети (МЭСИ)

 19. Москва техникалык байланыш жана информатика университети (МТУСИ)

 20. Улуттук изилдөө технологиялык университети (МИСиС)

 21. Улутук изилдөө Томск политехникалык университети (ТПУ)

 22. Улуттук изилдөө Санкт-Петербург маалымат технология, механика жана оптика университети  (ИТМО)

 23. М.Ф.Решетнев атындагы Сибир мамлекеттик аэрокосмос унивеситети (СибГАУ)

 24. Тихоокеан мамлекеттик университети (ТОГУ)

 25. Уфим мамлекеттик авиация техникалык университети (УГАТУ)

КР

 1. И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети (КМТУ)

 2. Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети

 3. К.И. Скрябина атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети (КУАУ)

 4. Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети (КМУ)

 5. Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университети (КРСУ)

 6. Академик М.Адышева атындагы Ош технологиялык университети (ОшТУ)

 7. Кыргыз Республикасынын куралдуу кучтор аскердик институту

 8. Межднародный университет иновационных техноогий

Консорциум башкармасына томонку ЖОЖлар кирет:

 1.  Улуттук изилдөө университети «Москва энергетикалык институту (МЭИ)» (МЭИ Техникалык университети)

 2.  И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети (КМТУ)

 3.  Улуттук изилдөө технологиялык университети (МИСиС)

 4.  Д.Ф.Устинов атындагы «ВОЕНМЕХ» Балтика мамлекеттик техникалык университети (БГТУ «ВОЕНМЕХ»)

 5.  Улуттук изилдөө Томск политехникалык университети (ТПУ)

 6.  Улуттук изилдөө Санкт-Петербург маалымат технология, механика жана оптика университети (ИТМО)

 7.  Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети

 8.  Академик М.Адышева атындагы Ош технологиялык университети (ОшТУ)

«Электроэнергетика» багыты боюнча даярдоочу  И.Раззаков атындагы КМТУ Шанхай кызматташуу уюму университетинде (ШКУ) негизги ЖОЖ болуп эсептелинет.

2010 жылдын апрель айында электроэнергетика багыты боюнча магистрларды биргелешип даярдоо келишимине ШКУ университетинин төмөнкү негизги ЖОЖдор менен келишимге кол коюлган:

       — «Новосибирск мамлекеттик техникалык университети»  (НМТУ);

       — « М.С. Осими атындагы Таджик техникалык университети» (ТТУ);

        — «Караганда мамлекеттик техникалык университети» (КарМТУ);    — Улуттук изилдөө университети «Москва энергетикалык институту (МЭИ)» (МЭИ Техникалык университети)

 КМТУнин мыкты студенттери жылына ШКУ университетинин жогоруда көрсөтүлгөн университеттердин биринде магистратурада билим алуусун улантышат.

 

 

 

 


Жаңылыктар
Сүрөттөр
Өнөктөштөр
Кыскача тарыхы

БББПИнун кыскача тарыхы

 2011 жылдын сентябрь айында «ВОЕНМЕХ» Балтий мамлекеттик техникалык университетинин базасында КМТУнин ичинде КМТУ-БМТУ  долбоорун ишке ашыруу үчүн бөлүм түзүлгөн. Россия Кыргыз техникалык университеттер консорциумунун алдына койулган максаттарды ишке ашыруу үчүн, КГТУ-БГТУ бөлүмү жана МЭИ-КГТУ факультетинин базасында, КМТУнин 02.01.2013 жылкы окумуштуулар кеңешинин чечими менен БББПИту ачылган. (БББПИ-КГТУ)

РФ жана КРнын ортосундагы көп жылдык достукту, карым -катнашты улантуу, өнүктүрүү, ЖОЖнын илим-билим жалпы мейкиндигин түзүү багытында РККТУ пайда болду.

Беш жыл аралык   ичинде БББПИту аркылуу 500дөн ашык студент балдар биргелешкен прграммалары боюнча билим алышууда. Бүгүнкү күндө 17 бакалавр, 31 магистрант РФ жана КР үлгүсүндөгү дипломдорго ээ болушту. 2013 жылы Консорциумдун түзүмүнө 8 россиялык ЖОЖ, 4 КР ЖОЖлары болсо, 2018 жылы Россиялык ЖОЖдын саны 25, КР ЖОЖ лары 8 ке жетти.

 КМТУнун Биргелешип билим берүү программалар институту

         2012 ж. 9 ноябрда Шанхай кызматташуу уюму университеттеринин алкагында Бишкек шаарында  Россия федерациясынын жана Кыргыз Республикасынын жогорку техникалык окуу жайларынын ректорлору жолугушуу откоруп «Россия – Кыргыз техникалык университеттеринин Консорциумун түзүү боюнча КР менен РФнын жогорку окуу жайларынын МЕМОРАНДУМУ» документине кол коюшту. Концорциумдун тузулушу Россия федерациясы жана кыргыз республикасынын билим беруу министирлигинин протоколдору менен бекитилди.

         Концорциумдун концепцияларын ишке  ашыруу  учун И.Раззаков  атындагы КМТУнун  окумуштуулар  кенешинин  чечими  (№2 протокол 31.10.2012ж.) жана  ректордун буйругу  менен (№1/02 2 январь 2013ж) КМТУда  БИРГЕЛЕШИП БИЛИМ БЕРУУ ПРОГРАММАЛАР ИНСТИТУТУ (БББП) ачылды.

           

 «Россия – Кыргыз техникалык университеттеринин Консорциумун түзүү боюнча КР менен РФнын жогорку окуу жайларынын МЕМОРАНДУМУ» документине кол коюшту

Биздин институт сиздерди эки бакалавр димлому менен камсыз кылат:   

 —  РФ үлгүсүндөгү мамлекеттик димлом

— КР үлгүсүндөгү мамлекеттик диплом

 БББП  «МЭИ-КМТУ» 

Энергетика, электротехника, радиоэлектроника, компьютердик техника тармактарында кесипкөйлөрдү жана изилдөөчүлөрдү даярдоочу  Москва энергетикалык институту (техникалык университет) Россиялык техникалык университеттеринин ичинен алдынкы орундарда турат.

 

1. Багыты: «Электроэнергетика жана электротехника»:

кесипчилик: Электроэнергетикалык системи жана торчолору;

кесипчилик: Электркамсыздоо;

кесипчилик: Электр кыймылга келтиргичи жана технологиялык комплекстерди жана өндүрүштүк орнотмолорду.

 2. Багыты: «Информатика жана эсептөө техникасы»

кесипчилик: Эсептөө машиналары, комплекстери, системдери жана торчолору

  БББП   «ТПУ-КМТУ»

 Ресурстарды эффективдүү пайдалануу технологиясын өздөштүргөн улуттук изилдөөчү Томск политехникалык университети – Сибирдеги эң алгачкы инженердик ЖОЖ.

 

 1Багыты: Электроэнергетика

кесипчилик: Электроэнергетикалык системи жана торчолору;

кесипчилик: Электркамсыздоо

 БББП   «БМТУ-КМТУ»

  Мамлекеттик жана бүткүл дүйнөлүк инженер — техникалык билим берүү жетишкендиктерин сактап калган жана өркүндөткөн «ВОЕНМЕХ» Балтий мамлекеттик техникалык университети Россиялык инженерлер мектебинин көрүнүктүү өкүлү

1. Багыты: «Машина куруу»

кесипчилик: Металлдарды басым менен иштетүү технологиялары жана машиналары;

2. Багыты:  «Мехатроника жана робототехника»

кесипчилик:  Мехатроника;

 3. Багыты: «Информациялык системдери жана технологиялары»

кесипчилик: Информацилык системдери жана технологиялары ;

4. Багыты: «Менеджмент»

 кесипчилик: Өндүрүштүк менеджмент

  БББП  «ОмММБЖУ —  КМТУ»

 Омск мамлекеттик маалымат берүү жолдору университети (ОмММБЖУ)- Сибрдеги эң алгачкы ЖОЖдордун бири. Бул окуу жайдын  пайда болушу Транссибирь темир жол магистралын курууда  Сибирдин жаратылыш ресурстарын өздөштүрүү үчүн  керектүү квалификациялуу адистерди даярдоо менен байланыштуу.

   Төмөнкү кесиптер боюнча даярдайт:

1. Темир жолун пайдалануу»

адистик: Темир жол транспортун колдонуу жана коопсуздук кыймылы

2. «Темир жолдордун кыймылдуу бөлүктөрү»

адистик: «Локомотивтер»

адистик: «Вагондор»

 БББП   «КМЭУ-КМТУ»

  Казан мамлекеттик энергетикалык университети – өлкөдөгү адистешкен энергетикалык үч жогорку окуу жайдын бири жана аймакта билим берүү деңгээли, техникалык жактан жабдылышы, илимий иштер жана окуу процесси үчүн түзүлгөн шарттары боюнча көрүнүктүү орундардын бирин ээлейт. 

1. багыты:Электрдик энергетика жана электрдиктехника:

кесипчилик: Электрэнергетикалык системалар жана тармактар

 кесипчилик: Электр менен камсыздоо 

2. багыты :  Техникалык системалардагы башкаруу:

 кесипчилик: Техникалык системалардагы башкаруу

  БББП   «АлтМУ — КМТУ»

 Алтай мамлекеттик университети – Алтай крайынын биринчи жана бирден – бир классикалык жогорку окуу жайы. Ал 1973- жылы негизделген жана ошол убактан бери аймактагы илимдин түпкүндүү флагманы

 

1. багыты:   Информатика жана эсептөөчү техника

    кесипчилик:  Эсептөөчү машиналар, системалар жана  комплекстер

 БББП   «АлтМТУ — КМТУ»

   И.И.Ползунов атындагы Алтай мамлекеттик техникалык университети – Россиянын көрүнүктүү жогорку окуу жайларынын ичине кирет жана Алтай крайынын билим берүү, илим жана маданиятынын борбору

 

 1. багыты: – Маалыматтык коопсуздук

 2. багыты: — Программалык инженерия

3. багыты: – Транспорттук- технологиялык машиналарды жана                                комплекстерди иштеттирүү

 4. багыты: – Транспорттук процесстердин технологиясы

5. багыты: – Малдын майынан жасалган тамактануу азыктарынын                        технологиясы жана өндүрүшү

6. багыты: – Коомдук тамактануудагы азыктардын технологиясы жана аны     уюштуруу

7. багыты: – Химиялык технологиялар

 БББП   «ИТМО- КМТУ»

 ИТМО университети — Россиянын маалыматтык жана фотондук технологиялар тармагындагы бир аз сандагы жогорку окуу жайларынын бири. 2013 – жылдан тартып университет дүйнөлүк көрүнүктүү илимий – билим берүү борборлорунун ичинде Россиялык университеттердин атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу программасынын катышуучусу

                   

 1. багыты:  Маалыматтык системалар жана технологиялар

2. багыты:  Информатика жана эсептөөчү техника

 БББП «МГТУ-КГТУ»                                             

Г.И. Носов атындагы Магнитогорск мамлекеттик техникалык университети (ММТУ) – тармактанган инфраструктурасы, күчтүү материалдык – техникалык базасы, жогорку интеллектуалдык потенциалы бар Россиянын беделдүү көп профилдүү техникалык университеттеринин бири. Университет өзүнүн илимий мектептери менен өлкөгө жана чет өлкөгө таанымал, Россиялык жана чет мамлекеттик көрүнүктүү жогорку окуу жайлар менен чыгармачыл жана илимий байланыш боюнча кеңири географияга ээ.

 

 1.   Адистик  – Тоо иши

       Кесиптешүү:  Маркшейдер иштери

 

 

 

 

Кызматкерлери

Т.С. Борукеев [Ширина 640 Высота 480]               Ш.Т. Осмоналиева [Ширина 640 Высота 480]

Директор:  к.т.н., доцент Директордун орун басары:
Борукеев Туйгунбек Сабатарович Осмонолиева Шахзада Тиленбаевна
E-mail: Tuigun_ktu@rambler.ru E-mail: mei-kgtu@mail.ru
Телефон: +996 (312) 54 19 26 Телефон: +996 (312) 54 19 26
                  +996 (312) 54 51 27
Офис:  Кампус 1, каб.1/203 Офис:  Кампус 1, каб.1/203

Н.А. Шорохова [Ширина 640 Высота 480]                                           Е.Н. Жимирук [Ширина 640 Высота 480]

Башкы адис: Башкы адис: 
Шорохова Наталья Александровна Жимирук Елена Николаевна
E-mail:nashorohova@ya.ru E-mail: e_zhimiruk@mail.ru
Телефон: +996 (312) 54 19 26 Телефон: +996 (312) 54 19 26
Офис:  Кампус 1, каб.1/203 Офис:  Кампус 2, каб./226

                                                     Токтогулов Данияр

Башкы адис: ЭЭМ боюнча адис:
Руслан кызы Чолпон

E-mail:mei-kgtu@mail.ru       

Токтогулов Данияр

E-mail: dtoktogulov@list.ru

Телефон: +996 (312) 54 19 26 Телефон: +996 (312) 54 19 26
Офис:  Кампус 1, каб.1/203 Офис:  Кампус 2, каб.2/226

 

      

 

Абитуриентке

 МЭИ 1 [Ширина 640 Высота 480]                       Логотип-ИСОП-КГТУ                          

                       КМТУ                ИСОП

              Урматтуу абитуриент!

        Сиз замандын  талабына  жооп  берген  сапаттуу билим алгыныз келеби?

         Анда, алдынызда заманбап технологиялар менен  камсыз  кылынган, 

        эки  окуу  жайдын базасында сапаттуу билим берген Биргелешип билим берүү

         программалар институтун тандасаныз эч жаңылышпайсыз.

         Биргелешкен программалар  боюнча  окуу менен сиз

         эки дипломго ээ боло аласыз:

                         — Россия Федерациясынын мамлекеттик үлгүсүндөгү диплом;

                         — Кыргыз Республикасынын үлгүсүндөгү мамлекеттик диплом.

Биргелешип билим берүү программалар институту

БББП институтунун бүтүрүүчүлөрү ЭКИ ДИПЛОМГО ээ болушат:

 • им. И. Раззаков атындагы КМТУ үлгүсүндөгү диплом,

 • Россия ЖОЖдын үлгүсүндөгү диплом.

Биргелешип билим берүү програмалар институту төмөнкү Россиялык жогорку окуу жайлары менен биргелешкен программада билим берүүнү жүргүзөт:

 • Улуттук изилдөө университети «Москва энергетикалык институту (МЭИ)» (МЭИ Техникалык университети)

 • Д.Ф.Устинов атындагы «ВОЕНМЕХ» Балтика мамлекеттик техникалык  университети (БГТУ «ВОЕНМЕХ»)

 • Санкт-Петербург мамлекеттик маалыматтык технологиялар, механика жана оптика университети (СПбГУ ИТМО)

 • Москва мамлекеттик унаа жолдор университети (МАДИ)

 • Казань мамлекеттик энергетикалык университети (КГЭУ)

 • Н.П. Огарев атындагы Мордва мамлекеттик  университети (Н.П. Огарев атындагы МГУ)

 • Омск мамлекеттик жолдор байланышы университети (ОмГУПС)

 • Алтай мамлекеттик техникалык университети (АлтГТУ)

 • Алтай мамлекеттик университети (АлтГУ)

 • Тюмень индустриялык университети (ТИУ)

 • Түндүк-чыгышдагы федерациялык университети (СВФУ)

Биргелешип билим берүү программалар институтунда окутуу бюджеттин жана келишимдин негизинде жүргүзүлөт жана төмөнкү багыттар боюнча бакалаврларды даярдайт:

680200 “Биотехникалык системалар жана технологиялар”(негизги тест, физика же биология)
(биргелешкен өнөктөш — жогорку окуу жайлары: МЭИ, СПбГУ ИТМО, АлтГУ) профили: “Медициналык информатика”
710100 «Информатика жана эсептөө техникасы» (негизги тест, физика же математика) (биргелешкен өнөктөш — жогорку окуу жайлары: МЭИ, СПбГУ ИТМО, АлтГУ) профили: «Эсептөө машиналары, комплекстер жана системалар»
710200 «Маалыматтык системалар жана технологиялар» (негизги тест, физика же математика) (биргелешкен өнөктөш — жогорку окуу жайлары: БГТУ «ВОЕНМЕХ», СПбГУ ИТМО)
510200 “Колдонмо математика жана информатика” (негизги тест, физика же математика)
(биргелешкен өнөктөш — жогорку окуу жайлары: МЭИ, АлтГУ) профили: “Маалыматты иштеп чыгуу жана башкаруу системинин математикалык жана программалык камсыздоо”
710400 «Программалык инженерия» (негизги тест, физика же математика)
(биргелешкен өнөктөш — жогорку окуу жайы  АлтГУ)
700200 «Техникалык системаларды башкаруу» (негизги тест, физика же математика)
 (биргелешкен өнөктөш — жогорку окуу жайы  КГЭУ)
640200 «Электр энергетикасы жана электр техникасы» (негизги тест, физика же математика) (биргелешкен өнөктөш — жогорку окуу жайлары: МЭИ, КГЭУ, СВФУ)
профилдери: «Электр энергетикасынын системалары жана түйүндөрү», «Электр энергетикасынын системаларын релелик коргоо жана автоматташтыруу», «Электр менен камсыз кылуу» (тармактар боюнча), «Гидроэлектр энергетикасы»
640100 «Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы» (негизги тест, физика же математика) (биргелешкен өнөктөш — жогорку окуу жайы: МЭИ)
профили: «Жылуулук электр станциялары»
650300 «Машина куруу» (негизги тест, физика же математика)
(биргелешкен өнөктөш — жогорку окуу жайы  БГТУ «ВОЕНМЕХ»)
580200 «Менеджмент» (негизги тест, математика) (биргелешкен өнөктөш — жогорку окуу жайы  БГТУ «ВОЕНМЕХ»)
700500 «Мехатроника жана робот техникасы» (негизги тест, физика же математика)
(биргелешкен өнөктөш — жогорку окуу жайы  БГТУ «ВОЕНМЕХ»)
670200 «Унаалык-технологиялык машиналарды жана комплекстерди  пайдалануу» (негизги тест, физика же математика) (биргелешкен өнөктөш — жогорку окуу жайы АлтГТУ) профилдери: «Автоунаалар жана автоунаа чарбасы», «Аба унааларын жер үстүндө камсыздоочу унаалык-технологиялык машиналарды пайдалануу».
680200 «Телематика« (негизги тест, физика же математика)
(биргелешкен өнөктөш — жогорку окуу жайы Н.П.Огарева атындагы ММУ) профили: “Нанотелематика”
670300 «Унаа процесстеринин технологиясы» (негизги тест, физика же математика) (биргелешкен өнөктөш — жогорку окуу жайы АлтГТУ)
профили: «Унаада ташууну жана башкарууну уюштуруу».
740200 «Жаныбарлардан жасалган тамак-аш азыктарын өндүрүү жана анын технологиясы» (негизги тест,  биология же химия) (биргелешкен өнөктөш — жогорку окуу жайы АлтГТУ) профили: «Сүт жана сүт азыктарынын технологиясы»
740300 «Азык-түлүктөрдүн технологиясы жана коомдук тамактанууну уюштуруу» (негизги тест,  биология же химия) (биргелешкен өнөктөш — жогорку окуу жайы АлтГТУ)  
профили: «Азык түлүктөрдү өндүрүү технологиясы жана коомдук тамактанууну уюштуруу»
740300 «Азык-түлүктөрдүн технологиясы жана коомдук тамактанууну уюштуруу» (негизги тест,  биология же химия) (биргелешкен өнөктөш — жогорку окуу жайы АлтГТУ)
720100 «Химия технологиясы» (негизги тест,  химия же физика) (биргелешкен өнөктөш — жогорку окуу жайлары АлтГТУ, ТИУ)
Окуу программасын ийгиликтүү аяктаган бүтүрүүчүгө эки диплом: И.Раззаков атындагы КМТУнун жана Оруссия Федерациясынын тиешелүү жогорку окуу жайынын  дипломдору берилет.